Geen woonbestemming

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Mensen die op de begane grond wonen, kunnen het slachtoffer worden van een plotselinge, diepe overstroming, doordat ze niet op tijd gealarmeerd worden en niet weg kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld ’s nachts gebeuren. Door in gebieden met een grote overstromingskans geen woningen met slaapkamers op de begane grond aan te leggen, kun je het risico op slachtoffers verkleinen.

Schaal Gebouw, bouwblok
Type Bestaande bouw, nieuwbouw
Doel Beperken slachtoffers
Inzetbaar bij waterdiepten

20 tot ca. 200 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Geen kwetsbare functies