Zandzakken gebouwen

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving Tijdelijk zandzakken leggen bij een woning of op de kade is een effectief middel om je tegen overstromingen te beschermen. Zoals bij alle tijdelijke maatregelen heb je ook bij zandzakken genoeg tijd nodig om te maatregel in te zetten. Zandzakken en andere tijdelijke keringen vragen om een goede organisatie rondom het voorraadbeheer, de opslag en de aanleg.
Schaal Gebouw, bouwblok
Type Bestaande bouw
Doel Beperken schade
Inzetbaar bij waterdiepten Tot ca. 50 cm
Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Voorkomt overstromen woning