Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag

Straten en pleinen kunnen bij hevige regenbuien onder water komen te staan. Dit wordt een probleem als het water erg hoog, bijvoorbeeld boven de stoep, komt te staan en over drempels gebouwen instroomt. De verwachte waterdiepte is daarom een indicator voor het optreden van overlast: grote waterdiepte, betekent grotere kans op overlast en daarmee een grotere kans op schade.

Het kaartverhaal 'Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag' geeft een eerste indicatie van de waterdiepte die kan optreden bij twee piekbuien: een bui met 70 mm in 2 uur en een bui met 140 mm neerslag in 2 uur. De kansen op deze buien zijn in het huidige klimaat respectievelijk circa 1/100 en 1/1000 per jaar (STOWA, 2018 (pdf, 9.9 MB)). Met de kaarten kunnen de plaatsen worden geïdentificeerd die speciale aandacht verdienen.

Om de gevolgen op een lokaal schaalniveau nauwkeurig te bepalen en het precieze effect van maatregelen te onderzoeken, is een uitgebreidere modellering noodzakelijk. Hiervoor wordt onder ‘Creëer informatie op maat’ een methodiek aangereikt met daarbij behorende standaarden.

Aandachtspunten

  • De waterdieptekaarten zijn gemaakt met een vereenvoudigd hydrodynamisch model, in het kader van de voorlopige risicobeoordeling van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR). Op basis van informatie over neerslag, infiltratie- en riool-afvoercapaciteit (in het model gelijk gesteld aan 20 mm/uur), het aanwezige reliëf en de bodemruwheid, berekent dit model hoe de neerslag al dan niet tot oppervlakkige afstroming komt en welke waterdieptes daarbij op kunnen treden (Deltares, 2018 (pdf, 3 MB)).
  • De kaarten geven niet aan hoe lang het water na hevige neerslag blijft staan. Dit is echter wel een voorname factor in het optreden van overlast.