Wateroverlast

Als gevolg van klimaatverandering wordt het niet alleen warmer. Ook de neerslagkarakteristieken wijzigen doordat warmere lucht meer waterdamp kan bevatten. De hoeveelheid neerslag en extreme neerslag in de winter nemen toe, evenals de intensiteit van extreme regenbuien in de zomer. Ook hagel- en onweersbuien worden heviger. Hierdoor is er een grotere kans op wateroverlast. Meer achtergrondinformatie over wateroverlast is op deze pagina te vinden.

Gebruik basisinformatie

Om een beeld te krijgen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast in een gebied, is het allereerst van belang te bepalen hoe de neerslagkarakteristieken wijzigen. Vervolgens is het raadzaam te onderzoeken waar het regenwater zich kan ophopen, waar de kans op grondwateroverlast groter wordt en welke plaatsen in meer of mindere mate gevoelig zijn voor overlast. Door deze informatiebronnen met elkaar te combineren wordt een eerste beeld verkregen van de kwetsbaarheid. Aanbevolen wordt daarom ten minste gebruik te maken van de informatie in de kaartverhalen en Klimaateffectatlas over:

Creëer informatie op maat

Om op een lokaal schaalniveau (perceel, straat, pand) de kwetsbaarheid voor wateroverlast te bepalen, is het noodzakelijk om over nauwkeurige informatie te beschikken. Hier is de aanpak te vinden waarmee die informatie op maat kan worden gegenereerd. De aanpak is gebaseerd op de werkwijze waarmee de riolering en het watersysteem normaliter wordt onderzocht, aangevuld met actuele inzichten en gegevens over modelsimulatie en neerslagkarakteristieken.

De volledige beschrijving en onderbouwing van de aanpak is opgenomen in een achtergronddocument: Standaarden voor de stresstest wateroverlast (pdf, 958 kB) (herziene versie april 2020). Onderzoekers, modelleurs en waterbeheerders wordt aangeraden om dit document door te nemen. Het document bevat namelijk aanvullende aandachtspunten en aanbevelingen. De voornaamste punten uit de aanpak, en de daarin toe te passen standaarden, zijn op deze website samengevat:


wateroverlast-vk