Waterhuishouding

Deze pagina over de sector waterhuishouding heette eerst ‘Water en ruimte’. De pagina en het bollenschema gingen eerst ook over ruimtelijke aspecten. Die ruimtelijke aspecten zijn nu verplaatst naar de sectorpagina Gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening.

Het gevolg hiervan is dat er een sectorpagina waterhuishouding komt met een bijbehorend bollenschema. Het bollenschema water en ruimte is nog niet omgezet in een bollenschema waterhuishouding. Dat zal in 2021 wel gaan gebeuren.

Download bollenschema Water en ruimte (2016) in hoge resolutie

Bollenschema_Water_en ruimte_V7_A3