Rapport │ Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie


Klimaatverandering heeft effect op de waterkwaliteit. Daarom wordt het steeds belangrijker om de kwaliteit van water te waarborgen. Dit is een vervolg op het onderzoek uit 2021 naar de invloed van klimaatverandering op de stedelijke waterkwaliteit. Ook gaat het onderzoek in op mogelijke effecten van adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit. Het resultaat is een interactieve handreiking die snel en makkelijk inzicht biedt in mogelijke effecten van klimaatverandering en adaptatiemaatregelen. De handreiking geeft ook informatie over indicatoren die invloed hebben op de waterkwaliteit en maatregelen die mogelijke knelpunten beperken of oplossen. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad en een samenvatting vind je in het kennisdossier Stedelijke Waterkwaliteit.