Minister bezoekt locaties pilotprojecten

Gepubliceerd 15 juli 2020

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, bezocht de gemeenten Dordrecht, Eindhoven en Horst aan de Maas. Deze gemeenten krijgen steun van het ministerie voor het uitvoeren van klimaatadaptatie-pilots. Binnenkort bezoekt Van Nieuwenhuizen Enschede en de provincie Gelderland.

Dordrecht en Eindhoven

Op 26 juni reisde Van Nieuwenhuizen af naar Eindhoven en Dordrecht. De gemeente Dordrecht vormt de Dordwijkzone om tot een nieuw stadspark dat ook fungeert als natuurlijke klimaatbuffer: de stad als spons. In de naastgelegen Vogelwijk werken bewoners en woningbouwcorporaties aan een groene wijk. Eindhoven vergroent het Clausplein. “Dit zijn goede voorbeelden van wat er niet alleen door gemeenten, maar ook op sportvelden en bij mensen thuis gedaan kan worden om in te spelen op klimaatverandering”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Horst aan de Maas

Horst aan de Maas was op 13 juli aan de beurt. De gemeente combineert de herstructurering van het centrumgebied met het treffen van een aantal klimaatadaptatiemaatregelen, gericht op de berging en infiltratie van water en verkoeling bij warm weer. “Dit is een fantastische plek waar mensen hun nek hebben uitgestoken voor nieuwe projecten op het gebied van klimaatadaptatie”, zei Van Nieuwenhuizen. De materialen die worden gebruikt voor het bergen van water liggen normaal gesproken verstopt onder de grond, maar voor deze gelegenheid werd een uitzondering gemaakt.

Provincie Gelderland en Enschede

In september en oktober bezoekt Van Nieuwenhuizen de laatste twee locaties: de provincie Gelderland en Enschede. De provincie Gelderland zet samen met vijf gemeenten in op versnelling van belangrijke klimaatadaptatiemaatregelen en kennisontwikkeling door gezamenlijke monitoring. Enschede legt een beek die vroeger door Enschede stroomde, opnieuw aan. Hiermee wil de gemeente wateroverlast voorkomen.