Nieuwe teamleider Klimaatadaptatie bij IenW

Gepubliceerd 14 december 2020

Pieter den Besten is sinds 1 oktober 2020 de nieuwe teamleider Klimaatadaptatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij is een echte verbinder, wat hem goed van pas komt in zijn functie: “Klimaatadaptatie draait om samenwerking; je hebt alle partijen nodig voor een goed resultaat.”

Met verbinden is Pieter den Besten meteen begonnen in zijn eigen team. “Wij werken als één geheel aan het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en het Uitvoeringsprogramma van de Nationale klimaatadaptatiestrategie”, zegt hij. Het organisatorische onderscheid tussen de vroegere teams DPRA en NAS is daarmee vervallen. “We werken allemaal aan dezelfde opgave: Nederland klimaatbestendig maken.”

Pieter 20201206
Pieter den Besten in een van zijn favoriete wandelgebieden bij Oegstgeest.

Nieuwe naam Kennisportaal

Het samenvoegen van de twee afzonderlijke nieuwsbrieven tot de huidige Nieuwsbrief Klimaatadaptatie was in april van dit jaar al een zichtbare stap van de samensmelting. Ook het Kennisportaal ruimtelijke adaptatie, dé informatiebron voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie, krijgt in januari een nieuwe naam: klimaatadaptatienederland.nl. “Hiermee doen we recht aan de breedte van de onderwerpen die op het Kennisportaal staan”, meent teamleider Den Besten. Overigens blijven alle pagina’s ook bereikbaar via de oude naam.

Klimaatadaptatie en zoetwater

Een andere verbinding die steeds sterker wordt, is die tussen de beleidsterreinen ‘klimaatadaptatie’ en ‘zoetwater’. Deze maand was er een drukbezochte - digitale - kennisdag over beide onderwerpen. “Nodig en nuttig” noemt Pieter den Besten deze intensieve samenwerking. “In het ruimtelijk domein komen alle opgaven samen. Door een brede ruimtelijke benadering en door het slim combineren van maatregelen kun je meerdere problemen tegelijkertijd oplossen. Zoals hittestress en droogte.”

Jaar vol uitdagingen

2021 wordt een jaar vol belangrijke gebeurtenissen en uitdagingen, zoals een nieuw regeerakkoord, de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet en het meedingen naar een LIFE-IP-subsidie uit Brussel. Ook de start van de Impulsregeling klimaatadaptatie is zo’n moment. Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen een bijdrage van het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Het zal niet onmiddellijk stormlopen, verwacht teamleider Den Besten. “Door de coronacrisis hebben veel werkregio’s vertraging opgelopen in de organisatie van risicodialogen. Die dialogen moeten leiden tot een stevige onderbouwing van de maatregelen die in de uitvoeringsagenda’s terechtkomen. Daarom is ook de deadline hiervoor verschoven naar eind 2021.” In de subsidiepot stopt het Rijk 200 miljoen euro. De werkregio’s hoeven zich geen zorgen te maken dat ze de boot missen, zegt Den Besten. “Een aanvraag indienen kan tot en met december 2023.” Meer informatie over de impulsregeling lees je op deze pagina.

Wandelen met teamleden

Een nieuwe baan in coronatijd is ook een uitdaging, vindt Pieter den Besten. Geen ontmoetingen in de wandelgangen, geen praatjes bij de koffieautomaat. Met digitaal vergaderen is veel te ondervangen, maar voor het echte contact heeft de teamleider zijn hobby ingezet: wandelen door de natuur. “Ik spreek regelmatig af met teamleden, om te wandelen in kleine groepjes. Allemaal volgens de dan geldende coronaregels, uiteraard. Er gaat niets boven menselijk contact en al wandelend kom je tot heel andere gesprekken dan via een beeldscherm.” Den Besten was tien jaar lang reisleider bij SNP Natuurreizen, dus wandelingen organiseren kost hem geen enkele moeite. Zijn teamleden zijn enthousiast. “Misschien vinden ze het zelfs wel leuker dan een jaarlijkse hei-sessie.”