De Staat van Ons Water 2019 is verschenen

Gepubliceerd 20 juli 2020

In mei 2020 verscheen het rapport De Staat van Ons Water (pdf, 1.3 MB). Daarin staat alles wat er in 2019 gebeurd is op het gebied van waterbeleid in Nederland. Klimaatverandering speelt hierbij een grote rol. Door het veranderde klimaat zullen er bijvoorbeeld vaker periodes van droogte zijn. Nederland moet zich daarop voorbereiden.

Wat is het doel van dit rapport?

Met dit rapport informeert Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Tweede Kamer over het Nederlandse waterbeleid in 2019. Zo weet de Tweede Kamer hoe Nederland werkt aan klimaatadaptatie. Het is een uitgebreid rapport met veel links om je te kunnen verdiepen in de onderwerpen.

Hoe bereidt Nederland zich voor?

Nederland werkt op allerlei manieren aan klimaatadaptatie. Daarvoor heeft de overheid het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. In 2019 hebben bijna alle Nederlandse gemeenten en waterschappen bijvoorbeeld een stresstest gedaan, om in beeld te krijgen hoe kwetsbaar ze zijn voor wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Ook bracht het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eind 2019 de Routekaart Risicodialoog uit. Deze routekaart helpt onder meer gemeentes om de risicodialoog te voeren. De risicodialoog is bedoeld om de uitkomsten van de stresstest met allerlei partijen te bespreken en ze samen te vertalen naar een strategie en uitvoeringsprogramma.

Wie heeft dit rapport opgesteld?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben dit rapport samen opgesteld.