Uitkomsten belronde klimaatadaptatie tijdens de coronacrisis

Gepubliceerd 23 april 2020

Samen Klimaatbestendig (mogelijk gemaakt in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie) heeft in de eerste twee weken van april een belronde gedaan en sprak met ongeveer de helft van de DPRA-werkregio’s en een aantal grote gemeenten. Hierbij stond de vraag centraal: Welk effect heeft de coronacrisis op klimaatadaptatie en de voortgang van de DPRA ambities binnen de werkregio? Hieronder lees je de belangrijkste uitkomsten en een aantal tips.

We zien dat er grote verschillen zijn binnen de werkregio’s. Er zijn regio’s die al veel werk hebben verzet en regio’s die onder druk staan en om verschillende redenen nog niet veel stappen hebben gezet. Deze druk verschilt van financiële problemen, te weinig capaciteit, te weinig kennis tot aan te weinig of geen breed intern draagvlak voor klimaatadaptatie. We weten natuurlijk nog niet hoe lang de coronacrisis duurt en hoe groot de uiteindelijke effecten zijn.

We krijgen terug dat samenwerken en dialogen voeren tijdens de coronacrisis lastig is. In de regio’s waar de risicodialogen nog moeten starten, zal dan ook vertraging ontstaan. Dat is heel begrijpelijk. Gelukkig zien we ook veel samenwerkingsverbanden snel schakelen naar digitaal werken. Ze zetten bijvoorbeeld webinars in over de risicodialoog en maken hierbij gebruik van adviesbureaus. Een deel van de vertraging kan door deze aanpak worden voorkomen.

Voor de gemeenteraadsbegroting zijn het spannende tijden. Naar verwachting vallen daar grote klappen als gevolg van de crisis. Toch is het ook tijdens economisch zwaar weer belangrijk om te blijven investeren in het verlagen van risico’s van extreem weer, zoals extreme buien en hitte.

Goed om te weten is dat het Rijk wel, zoals gepland, op 1 januari 2021 start met de impulsregeling klimaatadaptatie. Iedere werkregio die is voorbereid om aan de regeling mee te doen kan per 1 januari 2021 een aanvraag indienen. Er is drie jaar tijd om voorstellen in te dienen voor deze regeling. De regeling loopt dus ook nog in 2022 en 2023, mochten er als gevolg van de crisis te weinig middelen zijn.

Tips

Digitaal werken
Maak de dialoogprocessen kleiner, door eerder voorgenomen grote sessies op te breken in een stap voor stap aanpak en maak daarbij handig gebruik van de online mogelijkheden.

Samenwerken en dialogen voeren
Tijdens deze crisis waarderen mensen hun (directe) leefomgeving weer extra. Sluit aan bij deze positieve boodschap. Klimaatadaptatie is geen beleidseilandje, maar draagt bij aan de maatschappelijke waarden van tuinen, straten en parken.

Investeren in zwaar weer
Bespreek met elkaar in de werkregio hoe je aan de impulsregeling wilt meedoen en houd hierbij rekening met het verschil in financiële draagkracht binnen je regio.

Goed voorbereiden
Een goede voorbereiding is het halve werk. Maak daarbij gebruik van de routekaart. Praat je collega´s bij, voer gesprekken en schrijf een plan van aanpak.