Nieuw: kennisdossier over stedelijke waterkwaliteit

Gepubliceerd 2 juni 2021

De gevolgen van klimaatverandering voor de stedelijke omgeving zijn heel divers. Een thema dat tot nu toe nog niet veel aandacht heeft gehad op dit kennisportaal is de invloed van klimaatverandering op de stedelijke waterkwaliteit. Het nieuwe kennisdossier ‘Stedelijke waterkwaliteit’ brengt daar verandering in.

In het dossier ‘Stedelijke waterkwaliteit’ kun je lezen welke gevolgen klimaatverandering kan hebben op de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater. Die gevolgen worden ook in beeld gebracht met visualisaties. Verder lees je in het dossier waar je op moet letten bij de aanleg en het beheer van verschillende adaptatiemaatregelen, om te voorkomen dat ze de waterkwaliteit verslechteren. En je kunt via het dossier een tabel downloaden met mogelijke maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Tot slot staan er adviezen in aan gemeenten en waterschappen, en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Klimaatverandering beïnvloedt de ecologische kwaliteit

Klimaatverandering heeft verschillende effecten op de ecologische kwaliteit van stedelijke oppervlaktewater. De waterkwaliteit kan veranderen door fysische of chemische veranderingen van het water, zoals verzilting van het water of toename van het aantal microverontreinigingen in het water. Daarnaast heeft klimaatverandering effect op alles wat in het water leeft, zoals vissen, waterplanten, algen en muggen.

Klimaatverandering beïnvloedt de gebruikskwaliteit

Als de ecologische kwaliteit van het stedelijk oppervlaktewater door klimaatverandering verandert, kan dat gevolgen hebben voor de verschillende gebruiksfuncties van het water. In de zomer kan het water bijvoorbeeld minder geschikt raken voor zwemmen, doordat er vaker blauwalg in voorkomt. En verzilt water is minder geschikt voor industrieel gebruik en de irrigatie van stedelijk groen.

Twee visualisaties

In het dossier vind je twee visualisaties: één over de ecologische kwaliteit en één over de gebruikskwaliteit. De visualisaties tonen in één overzichtelijk beeld de verschillende gevolgen van klimaatverandering. Onder de visualisatie bij de gebruikskwaliteit vind je per gebruiksfunctie een ingezoomde visualisatie. De visualisatie bij de ecologische kwaliteit is interactief: als je op een gevolg klikt, verschijnt er een korte toelichting. Daarin kun je doorklikken als je meer over het onderwerp wilt lezen.

Wie heeft het kennisdossier ontwikkeld?

De informatie in het kennisdossier is gebaseerd op het onderzoeksrapport ‘Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (pdf, 1.6 MB)’. Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Deltares, Arcadis en Wageningen Environmental Research (WENR). Zij hebben dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Stichting CAS heeft een bijdrage geleverd door de teksten uit het rapport in overleg met het consortium geschikt te maken voor het online kennisdossier.