Klimaatbestendig Utrecht: nieuwe kennis en praktische oplossingen

Gepubliceerd 26 augustus 2021

Regio Utrecht kreeg in 2019 een financiële bijdrage voor het uitvoeren van vijf projecten gericht op de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen bracht onlangs een bezoek aan de regio en opende een klimaatadaptieve proeftuin in Houten.


Foto: gemeente Houten

Uitvoeringsprojecten

De projecten kregen steun vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA).

  • Houten: Ruim 1.300 panden op 350 locaties in Houten lopen mogelijk waterschade op na een extreme regenbui. In een klimaatadaptieve proeftuin achter het gemeentehuis kunnen bewoners en bedrijven terecht voor informatie en advies hierover. De gemeente laat klimaatbestendige maatregelen zien voor het voorkomen van waterschade en het vasthouden van regenwater voor droge periodes. De proeftuin is openbaar toegankelijk.
  • Utrecht: Bij vier vervangings- en herinrichtingsprojecten in de wijken Overvecht en Kanaleneiland neemt de gemeente preventief klimaatbestendige maatregelen. Denk aan het verminderen van verharding, het toevoegen van bomen en overig groen en het vasthouden van regenwater door infiltratie.
  • Nieuwegein: In de buurt Schansen Noord is sprake van hittestress en wateroverlast, als gevolg van veel verharding. In co-creatie met de buurt en andere partijen wordt de openbare ruimte vernieuwd.
  • Stichtse Vecht: In de wijk Groenlust startte afgelopen jaar een onderzoek naar de invloed van een drainage-transportriool op de grondwaterstanden in de veengrond. Het transportriool moet tijdelijk te lage grondwaterstanden in het dorp voorkomen. Dit onderzoek is onderdeel van het project ‘Kockengen Waterproof’.
  • Zeist: De Erasmuslaan in Zeist is klimaatbestendig ingericht. Hemelwater stroomt niet langer in de lagergelegen garages. Ook de wijk Parmentiersland was aan verbetering toe. Dankzij de aanleg van een volledig gescheiden rioolstelsel is het rioolsysteem nu een stuk robuuster.

Werkbezoek minister

Tijdens een werkbezoek op 23 augustus bracht Van Nieuwenhuizen een bezoek aan de klimaatadaptieve proeftuin in Houten. Ook ontving ze de resultaten van een tweejarig wetenschappelijk onderzoek over klimaatadaptief beleid, uitgevoerd door Universiteit Utrecht.

De universiteit onderzocht de ontwikkeling en uitvoering van klimaatadaptief beleid voor verschillende typen woonwijken in de regio Utrecht. Het bestuderen van de uitvoeringskant van maatregelen leverde nieuwe inzichten op voor wetenschap en praktijk. Die inzichten zijn gebundeld in een handreiking voor gemeenten.