Onderzoek naar kosten voor klimaatbestendige corporatiewoningen

Gepubliceerd 7 oktober 2021

Adviesbureau Deloitte heeft voor de provincie Zuid-Holland in kaart gebracht welke financiële mogelijkheden woningbouwcorporaties hebben om hun woningen klimaatbestendig te maken en wat de kosten hiervan kunnen zijn. Het adviesbureau betrok hierbij deskundigen van acht verschillende organisaties en analyseerde het effect van investeringen in klimaatadaptatie. Uit het verkennende onderzoek blijkt dat adaptatie woningcorporaties niet veel geld hoeft te kosten.

Relatief lage kosten

De kosten voor adaptatiemaatregelen berekent Deloitte op enkele duizenden euro’s per woning. Ze gaat daarbij uit van een pakket met verschillende maatregelen: een zonnewering plaatsen, de gevels wit verven, een sedumdak aanleggen, de parkeerplaats vergroenen en de waterafvoer op straat verbeteren. Dat bedrag is niet veel als je bedenkt dat de kosten voor een renovatie al snel tienduizenden euro’s per woning zijn. Bij een ambitieuzer pakket kunnen de kosten stijgen tot maximaal 11.500 euro per woning.

Kosten verlagen

Uit het onderzoek blijkt dat woningbouwcorporaties de kosten voor adaptatiemaatregelen kunnen verlagen door ze standaard mee te nemen in renovatieprojecten of door ze te koppelen aan opgaven voor de energietransitie. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van subsidieregelingen.

Positieve bijeffecten

Het onderzoek laat ook zien dat investeringen in klimaatadaptatie weinig bijdragen aan de financiële waarde van woningen. Toch kunnen deze investeringen aantrekkelijk zijn door een aantal positieve bijeffecten, zoals de volgende:

  • Huurders zijn vaak blij met adaptatiemaatregelen doordat er minder hittestress Daarnaast zijn adaptatiemaatregelen goed voor de biodiversiteit. Ook dragen ze bij aan de sociale veerkracht van een wijk, wat betekent dat bewoners beter kunnen omgaan met veranderingen en onzekerheid.
  • Adaptatiemaatregelen in gebouwen en tuinen kunnen leiden tot een verbeterde afvoer van regenwater. Dat bespaart de gemeente geld, omdat er minder reparaties hoeven te worden gedaan aan het riool. Corporaties kunnen in gesprek gaan met de gemeente om voor zulke maatregelen subsidie te krijgen.

Uitdaging voor woningcorporaties

Uit het onderzoek (pdf, 3.9 MB) blijkt dus dat investeren in klimaatadaptatie veel voordelen kan opleveren voor woningcorporaties. Wel vinden corporaties het vaak nog moeilijk om ook echt voor deze maatregelen te kiezen. Dat komt omdat andere grote opgaven vaak urgenter zijn en ze die als eerste willen aanpakken, zoals de woningnood en de energietransitie.