Nieuw kennisdossier: Water en bodem als basis

Gepubliceerd 25 november 2021

Om klimaatadaptatie zo goed mogelijk aan te pakken, moeten we volgens steeds meer wetenschappers bij de ruimtelijke inrichting uitgaan van het bodem- en watersysteem. Hiervoor is een omslag nodig in ons denken en doen. Op dit portaal staat daarom een nieuw kennisdossier: Water en bodem als basis: een transitie. Je vindt hier inspiratiebronnen, hulpmiddelen en voorbeelden van projecten rondom dit thema.

Inspiratiebronnen voor de omslag

In het nieuwe kennisdossier vind je verschillende inspiratiebronnen voor deze omslag in het denken over de ruimtelijke inrichting, zoals bijvoorbeeld het essay ‘Op Waterbasis’. In dit essay pleiten Deltares, BoschSlabbers en Sweco voor een herinrichting van Nederland waarbij we het landgebruik meer afstemmen op de mogelijkheden en beperkingen van water en bodem. Ook vind je er interviews en andere inspirerende publicaties over dit onderwerp.

Hulpmiddelen en voorbeelden

Naast inspiratiebronnen kun je in dit kennisdossier terecht voor hulpmiddelen waarmee je vanuit het water- en bodemsysteem aan de slag kunt gaan met klimaatadaptatie, zoals de Klimaateffectatlas. De klimaateffectatlas bevat verschillende kaarten die je kunt gebruiken als basis voor een strategie over de toekomstige inrichting van Nederland. Ook is er een pagina met voorbeelden van projecten waarin het systeem van water en bodem als basis is genomen voor klimaatadaptatie.