Voorbeelden met water en bodem als basis

Op deze pagina vind je voorbeelden van projecten waarin het systeem van water en bodem als basis is genomen voor klimaatadaptatie.

Project DNA van de stad

In Nederland is er een schat aan kennis beschikbaar over de bodem en ondergrond. Die kennis is heel nuttig om te gebruiken bij beleids- en ontwerpvragen over klimaatadaptatie en –mitigatie. Het consortium van het onderzoeksproject DNA van de stad en omgeving heeft onderzocht hoe je de grote hoeveelheid data en informatie uit de bodem- en ondergrondsector toegankelijk kunt maken in de klimaatsector. Hoe kun je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ontwerpers, adviseurs en studenten deze kennis zelf kunnen toepassen? Op basis van het onderzoek is er een speciale aanpak ontwikkeld: de DNA-aanpak. Meer weten over het project of de DNA-aanpak? Ga naar de pagina DNA-van de stad.

Klimaatadaptatie in landelijk gebied

Het Voorbeeldenboek Klimaatadaptatie is een bundeling van inspirerende en succesvolle projecten in landelijk gebied. Al deze projecten hebben het bodem-watersysteem ingezet om wateroverlast en droogte te voorkomen.