Nieuw: sectorpagina over de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening

Gepubliceerd 3 februari 2021

Sinds vandaag staat er op het kennisportaal een sectorpagina over de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening. Net als bij andere sectoren zijn de gevolgen van klimaatverandering voor deze sector ook gevisualiseerd in een bollenschema.  Ben jij betrokken bij de gebouwde omgeving of bij de ruimtelijke ordening? En wil je meer inzicht in de kansen en risico’s van klimaatverandering voor deze sector? Dan kunnen deze pagina en het bollenschema je verder helpen.

Tien sectoren met bollenschema’s

Via het tabblad Thema’s & Sectoren vind je informatie over de gevolgen van klimaatverandering voor verschillende sectoren: Water en ruimte, Natuur, Landbouw, Gezondheid, Recreatie en toerisme, Infrastructuur, Energie, ict en Telecom, en Veiligheid. Vandaag is aan deze negen sectoren een tiende sector toegevoegd: de Gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening viel eerst onder de sector Water en Ruimte, maar die sector wordt binnenkort aangepast en heet dan Waterhuishouding. Elke sector heeft een eigen pagina en een bollenschema. Op het bollenschema zijn de directe en indirecte gevolgen van klimaatverandering voor die sector visueel inzichtelijk gemaakt. De bollenschema’s zijn ontwikkeld in het kader van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).

Wat vind je op de pagina Gebouwde Omgeving?

Op de pagina Gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening lees je wat de grootste gevolgen van klimaatverandering zijn voor de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening. Zo kunnen zware buien ernstige problemen veroorzaken voor de riolering en afwatering, neemt hittestress toe en daalt de bodem sneller door droogte waardoor er schade ontstaat aan funderingen. Naast deze gevolgen vind je op de pagina ook tips en hulpmiddelen om dit soort gevolgen tegen te gaan. Op de pagina vind je twee versies van het bollenschema: een interactief en een statisch bollenschema. Daarnaast kun je ook de toelichting bij de gevolgen downloaden.

Wat kun je met de bollenschema’s?

De bollenschema’s en toelichting kun je op de volgende manieren gebruiken:

  • Interactief bollenschema: Deze versie kun je gebruiken om te verkennen wat de kansen en risico’s van klimaatverandering zijn voor de sector. Je kunt in- en uitzoomen met het vergrootglas onder het schema, en je kunt klikken op een gevolgbol voor toelichting. Daarin staat wat het gevolg inhoudt, wat de relatie is met andere sectoren en welke maatregelen het gevolg kunnen beperken. De toelichtingen kun je ook weer wegklikken.
  • Statisch bollenschema (pdf, 182 kB): Deze versie is handig als je een duidelijk overzicht voor je sector wilt van de effecten en gevolgen van klimaatverandering.
  • Toelichting gevolgen (docx, 805 kB): In dit word-document vind je alle toelichtingen die ook in het interactieve bollenschema staan. Dit document is bijvoorbeeld handig als je bepaalde toelichtingen wilt gebruiken.

Je kunt beide bollenschema’s en de toelichting ook printen.

Suggesties zijn welkom!

Heb je een suggestie voor het bollenschema van de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening? Mist er volgens jou een gevolg of heb je bijvoorbeeld suggesties bij een toelichting? We zijn blij met alle suggesties en feedback. Deze kun je met ons delen via het contactformulier.

NAS-adaptatietool is nog niet aangepast

Het bollenschema van de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening is nog niet verwerkt in de NAS-adaptatietool, die je kunt gebruiken om zelf een bollenschema te maken voor je eigen werkterrein. De bollen van deze sector worden later dit jaar in deze tool verwerkt.