Hoe Amsterdam Rainproof bewoners bereikt

Gepubliceerd 14 september 2022

Bewoners ervan doordringen dat klimaatadaptatie noodzaak is, hoe doe je dat? Deze vraag staat centraal bij zes projecten die betrokken zijn bij het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie. De projectleiders gingen op werkbezoek bij Amsterdam Rainproof en zagen het effect van jarenlange aandacht en gerichte campagnes.

Een bezoek aan de Amsterdamse Rivierenbuurt, waar diverse vormen van waterberging te zien zijn.

De zes projecten zijn afkomstig uit Arnhem, Apeldoorn, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Onder de vlag van LIFE-IP Klimaatadaptatie verzamelen ze kennis over het onderwerp ‘Bewustwording en urgentiebesef’. Carla Fransen is projectmanager bij de gemeente Apeldoorn en vertegenwoordiger van de zes projecten. Het bezoek aan Amsterdam Rainproof was het eerste van een serie “kijkjes in de keuken”, zegt Fransen. “We verzamelen kennis over bewustwording en urgentiebesef. Dat doen we onder meer door bij elkaar op bezoek te gaan. Zo zien we met eigen ogen wat een succes is, en wat minder goed werkt. Daar leren we van.”

Bewoners activeren

Het motto van Amsterdam Rainproof is ‘elke druppel telt’. Met een uitgebreide, jarenlange campagne zijn heel wat bewoners bereikt, hoorden de projectleiders tijdens het werkbezoek. Vooral het inzetten van Rainproof-coaches helpt daarbij. “Ik vind dit een mooi voorbeeld van hoe je bewoners kunt activeren. Ze kunnen zelf dingen doen, zoals een regenton plaatsen of meer groen in de tuin aanleggen. Om ze op weg te helpen, kunnen ze ondersteuning vragen van een Rainproof-coach. Die komt aan huis en denkt met de bewoners mee.”

Energie en klimaat

Het werkbezoek bracht Fransen op allerlei ideeën. “De binnenstad van Apeldoorn wordt klimaatbestendig ingericht, met veel aandacht voor groen. We willen bewoners en ondernemers er zoveel mogelijk bij betrekken. Er is al een energiepunt in de stad, waar bewoners informatie kunnen krijgen over wat ze zelf kunnen doen aan de energietransitie. Daar werken ook energiecoaches. Misschien kunnen zij hun werkzaamheden uitbreiden en ook aandacht besteden aan klimaatadaptatie.”

Vervolg in Groningen

Het volgende kijkje in de keuken vindt plaats in Groningen, dit najaar. De gemeente werkt aan een ‘wijkmonitor’ voor bewoners. Deze monitor moet ervoor zorgen dat bewoners zich bewust zijn van klimaatverandering, en van wat dit betekent voor hun eigen leefomgeving. De gemeente communiceert hierover via een eigen website. Carla Fransen over het komende projectbezoek: “We hebben het dan in ieder geval ook over monitoren. Hoe meet je het effect van een maatregel? Ik ben benieuwd hoe ze daar in Groningen mee omgaan.”


Meer informatie