Voorkomen van extreme neerslag kan niet, erop voorbereiden wel

Gepubliceerd 21 december 2022

De beleidstafel wateroverlast en hoogwater heeft haar eindadvies gepresenteerd. In het rapport wordt benadrukt dat extreme neerslag door klimaatverandering vaker gaat voorkomen en dat schade niet altijd voorkomen kan worden. Overheden, burgers en bedrijven moeten zich daar gezamenlijk op voorbereiden.

Extreem veel regen

In juli 2021 viel in Midden- en Zuid-Limburg en ook in België en Duitsland in korte tijd extreem veel regen. Rivieren en beken liepen over, de uiterwaarden en lage gebieden waren overvol. Dat was de reden dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat de beleidstafel wateroverlast en hoogwater heeft ingericht.  Op 11 maart 2022 stuurde de minister het eerste advies van de beleidstafel naar de Tweede Kamer. Op 19 december volgde het tweede en laatste advies,

21 aanbevelingen, zeven hoofdpunten

In het eindadvies staan 21 voorstellen voor aanpassing van het huidige beleid. De voorstellen zijn gebaseerd op de volgende zeven hoofdpunten:

  • Alle Nederlanders moeten waterbewust en zelfredzaam worden. Burgers en bedrijven moeten gericht benaderd worden met informatie die voor hen bruikbaar is, zodat ze weten wat er kan gebeuren en wat ze zelf kunnen doen.
  • Overheden moeten bij het maken en uitvoeren van beleid het hele stroomgebied van beken en rivieren in acht nemen.
  • Er moet meer worden gedaan aan bescherming tegen extreme wateroverlast. Overheden worden geadviseerd bijeenkomsten te organiseren en onderzoek te doen om de gevolgen van extreme buien in een groot gebied in kaart te brengen.
  • Extreme neerslag moet worden meegenomen in de voorbereiding van een crisis.
  • Schade na wateroverlast moet klimaatrobuust worden hersteld, zodat er de volgende keer geen of minder schade is.
  • Op alle grensoverschrijdende wateren moet worden samengewerkt met buurlanden.
  • Extreme neerslag is niet de enige uitdaging in Nederland. Via alle ruimtelijke ontwikkelingen die spelen moet worden gewerkt aan een klimaatrobuuste inrichting van Nederland.

Water en bodem sturend

Bij de inrichting van Nederland moet ruimte worden gemaakt voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water, om wateroverlast waar mogelijk te voorkomen en ook voor tijden van droogte. Op 25 november 2022 besloot de ministerraad om water en bodem sturend te laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Dit eindadvies van de beleidstafel is helemaal in lijn met dat besluit.

Nederland moet zich maximaal voorbereiden

In een begeleidende brief aan de Tweede Kamer schreef minister Harbers: "Onderzoeken laten steeds weer zien dat extreem weer vaker gaat voorkomen. (..) Ik vind dat Nederland zich hierop maximaal moet voorbereiden, zodat de risico’s en de schades zo klein mogelijk zijn. Daarom neem ik de aanbevelingen van de beleidstafel over en zullen we die samen met de betrokken overheden gaan uitvoeren."