Waarom worden Nature-based Solutions nog niet standaard toegepast?

Gepubliceerd 8 maart 2022

Nature-based Solutions zijn maatregelen die gebruikmaken van de natuur om onze steden te verbeteren én die tegelijk het ecosysteem helpen. Dit soort maatregelen helpen vaak ook om een gebied klimaatbestendiger te maken. Wadi’s en groene daken zijn daar voorbeelden van. Toch worden Nature-based Solutions nog niet standaard toegepast. Een internationaal onderzoek vanuit verschillende vakgebieden onderzocht wat de reden daarvan is.

Zeven problemen vormen een drempel

Uit het onderzoeksrapport ‘What’s behind the barriers?’ onder leiding van Universiteit Utrecht blijkt dat veel steden Nature-based Solutions nog niet standaard toepassen. Volgens de onderzoekers zijn zeven problemen daarvan de oorzaak:

  • Er is gebrek aan samenwerking en afstemming.
  • Het ontbreekt veel stedelijke professionals aan kennis.
  • De private sector is te weinig betrokken.
  • Er is onvoldoende ontwikkeling en uitvoering van beleid.
  • Er heerst concurrentie om ruimte in de stad.
  • Er zijn te weinig publieke middelen en er is niet genoeg capaciteit.
  • Veel steden vinden het lastig om burgers erbij te betrekken.

Meer aandacht voor onderliggende structuren

Het zijn dus vooral problemen in onderliggende structuren die het lastig maken om Nature-based Solutions in steden toe te passen. Het helpt als gemeenten en stakeholders meer aandacht hebben voor die onderliggende structuren, zoals de organisatiecultuur, financiële kaders en beleidskaders. Dit soort structuren zijn vaak lastig te veranderen. Ook hebben ze vaak met elkaar te maken, wat de problemen binnen deze structuren nog ingewikkelder kan maken. Daarom adviseert het onderzoek om de problemen in de verschillende structuren in samenhang aan te pakken.

Beleidsadvies

De onderzoekers hebben ook een beleidsadvies geschreven om overheden en stakeholders te helpen. Het beleidsadvies geeft een overzicht van verschillende acties die kunnen helpen om het toepassen van Nature-based Solutions makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door Nature-based Solutions goed op te nemen in inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Internationale verschillen

Het onderzoek is uitgevoerd in zes Europese landen: Nederland, Duitsland, Hongarije, Zweden, Engeland en Spanje. De onderzoekers hebben interviews gehouden met overheden, stedelijke ontwikkelaars en de financiële sector. Ook analyseerden ze beleidsplannen. In alle landen zagen ze dezelfde problemen, maar de oorzaken ervan bleken te verschillen. In Nederland wordt er bijvoorbeeld net als in andere landen weinig samengewerkt en afgestemd. Maar de belangrijkste oorzaak daarvan is specifiek voor Nederland: betrokken overheidsafdelingen hebben zowel op nationaal als lokaal niveau veel zelfstandigheid, waardoor er integrale sturing mist. Je kunt een probleem dus pas goed aanpakken als je inzicht hebt in de oorzaken ervan. En daarvoor is het heel belangrijk om de situatie van een land goed te begrijpen.

NATURVATION

Het onderzoek is deel van het vierjarige NATURVATION project. Dit staat voor: NATure-based URban innoVATION. Bij dit project zijn veertien instellingen uit heel Europa betrokken, die zich bezighouden met stedelijke ontwikkeling, geografie, innovatiestudies en economie. Met dit project willen ze zorgen voor een stapsgewijze verandering in hoe we Nature-based Solutions begrijpen, zodat we ze uiteindelijk standaard gaan gebruiken om steden te verduurzamen.