Café over klimaatadaptatie en biodiversiteit in aanbestedingen voor de openbare ruimte

Gepubliceerd 30 mei 2023

De thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit worden steeds belangrijker voor gemeenten. Tegelijk lijkt het erop dat deze thema’s in aanbestedingen weinig aandacht krijgen. Vakblad Stad + Groen wilde onderzoeken of dit beeld klopt. Het organiseerde daarom een aanbestedingscafé met aannemers, vertegenwoordigers van gemeenten en adviseurs. Zien zij ook dat deze thema’s weinig aandacht krijgen in aanbestedingen?

Niet gewend en moeilijk meetbaar

Deelnemers aan het aanbestedingscafé zien inderdaad dat klimaatadaptatie en biodiversiteit nog weinig aandacht krijgen in aanbestedingen. Dat heeft verschillende redenen. Een reden daarvoor is dat mensen vaak blijven doen wat ze gewend zijn, veranderingen zijn vaak lastig. Maar misschien wel de belangrijkste reden is dat klimaatadaptatie en biodiversiteit lastig te meten zijn.

Weinig kennis over klimaatadaptatie en biodiversiteit

Bovendien hebben zowel opdrachtgevers als aannemers vaak weinig kennis over biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het is wel belangrijk om daar wat aan te doen. Daarvoor moeten de partijen ruimte creëren voor leerervaringen. Belangrijk daarbij is dat partijen zich kwetsbaar durven opstellen en bijvoorbeeld met elkaar in gesprek gaan over wat ze precies bedoelen met de grote begrippen biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daarnaast is er ook bij veel inwoners nog weinig kennis over het belang van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Zij zien vaak graag een netjes aangeharkte stad en gemeenten vinden het dan vaak lastig om bijvoorbeeld het gras langer te laten groeien.

Beter samenwerken en meer durven

Er wordt ook al wel gewerkt aan het vergroten van kennis over deze thema’s. Tegelijk zijn er al aannemers die biodiversiteit en klimaatadaptatie op eigen initiatief in hun projecten verwerken. Ook worden er stappen gezet om biodiversiteit en klimaatadaptatie meetbaar te maken. Maar er moet nog veel worden gedaan om daar verder in te komen. Een van de deelnemers pleitte ervoor om meer in bouwteams te werken om zo samen klimaatadaptatie en biodiversiteit een plek te kunnen geven. De huidige contracten bieden daar nog te weinig ruimte voor. Ook zouden de partijen het landschap meer moeten gaan beschouwen als een systeem dat de beste oplossingen biedt voor mens, plant en dier. Dat is nog wel een lastige stap. Niet alleen omdat dat nieuw is voor de partijen zelf, maar ook omdat het een uitdaging is om inwoners mee te krijgen in die visie.