Wil je inwoners stimuleren tot klimaatadaptatie? Maak gebruik van de nieuwe communicatietoolkit!

Gepubliceerd 24 februari 2023

Wil je inwoners bewustmaken van mogelijke gevolgen van klimaatverandering, zoals toenemende kans op wateroverlast, droogte of hitte? Of wil je ze stimuleren om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door hun tuin te vergroenen? Dan kan de Toolkit Basiscommunicatie wateroverlast, overstroming, hitte en droogte je helpen om van je actie een succes te maken. De toolkit is ontwikkeld voor gemeenten en andere decentrale overheden, maar ook andere partijen kunnen er gebruik van maken. De toolkit is gratis beschikbaar.

Een goed begin is het halve werk

Als je een actie voor inwoners organiseert, is het belangrijk dat je deze eerst goed voorbereidt. Maar hoe doe je dat? Je moet bijvoorbeeld eerst voor jezelf en binnen de organisatie duidelijk maken wat je met je actie wilt bereiken. En bij wie. Een andere belangrijke vraag is hoe je je doelgroep aanzet om aan de slag te gaan. Dat is niet altijd makkelijk en het is dan ook belangrijk om je actie goed te laten aansluiten bij je doelgroep. De toolkit helpt je bij de voorbereiding met een stappenplan, voorbeelden en een overzicht van tools die je kunt inzetten.

Van communicatietips en basisteksten …

De toolkit is ook handig als je inwoners bewust wilt maken van de gevolgen van klimaatverandering en je daarvoor verschillende communicatiemiddelen wilt inzetten. Werk je bijvoorbeeld aan een pagina of website waar inwoners informatie kunnen vinden over klimaatadaptatie? Of ben je op zoek naar tips over hoe je via sociale media met inwoners over klimaatadaptatie communiceert? De toolkit biedt een overzicht met algemene richtlijnen voor communicatie, maar ook standaardteksten voor websites en standaardberichten voor op sociale media. Deze kun je als basis gebruiken en naar wens aanvullen of aanpassen.

… tot handleidingen voor stimuleringsacties

Wil je zelf een actie voor inwoners in je gemeente organiseren met als doel om ze tot klimaatadaptatie te stimuleren? Zoals tegels vervangen door groen, geveltuintjes aanleggen of regenpijpen afkoppelen van het riool? In de toolkit staan verschillende handleidingen die je op weg kunnen helpen. De handleidingen bevatten een concreet stappenplan, standaardteksten, afbeeldingen en links voor meer inspiratie.

Overzicht van campagnes, tools en voorbeelden

Als je een stimuleringsactie wilt organiseren in je gemeente, kijk dan eerst eens of je kunt aanhaken bij een bestaande campagne. De toolkit biedt een overzicht van bestaande campagnes op het gebied van klimaatadaptatie en waterbewustzijn, met daarbij ook een kalender die je kunt downloaden. Daarnaast vind je er allerlei tools en websites die je kunt gebruiken als je inwoners wilt stimuleren tot klimaatadaptatie of ze bewust wilt maken van de urgentie ervan, en inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Toolkit wordt regelmatig geüpdatet

Deze toolkit is een eerste versie. Hij is nog in ontwikkeling en wordt regelmatig geüpdatet, zodat de teksten en linkjes steeds actueel blijven. Gebruikers kunnen ook suggesties voor aanvullingen of verbeteringen doen. Stichting CAS heeft de toolkit samengesteld in samenwerking met Ons Water, Waterklaar en Overstroomik.nl. De toolkit is niet alleen bedoeld om overheden te helpen bij het stimuleren van inwoners tot klimaatadaptatie. Hij heeft ook als doel om het waterbewustzijn te vergroten, één van de aanbevelingen van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.