LIFE-IP Klimaatadaptatie presenteert nieuwe strategie voor kennisdoorwerking

Gepubliceerd 14 juni 2023

Om kennisdoorwerking vanuit het LIFE-IP Klimaatadaptatie-programma te bevorderen is een nieuwe strategie (pdf, 739 kB) opgesteld. Het document beschrijft de kansen en behoefte om de verspreiding van kennis en ervaring op het gebied van klimaatadaptatie te bevorderen. De strategie is opgesteld in nauwe samenspraak met de LIFE-IP Klimaatadaptatie-partners.

Barrières wegnemen

Het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie is in 2022 van start gegaan met als doel de barrières te overwinnen die de versnelling van klimaatadaptatie in de weg staan. Het programma bestaat uit 18 projecten die zich richten op verschillende aspecten van klimaatadaptatie, zoals kennis en tools, bewustwording en urgentiebesef, integrale aanpak en governance, en financiering en businessmodellen. Het programma loopt tot en met 2027.

Weinig kennisuitwisseling op landelijk niveau

Met betrokkenen van de LIFE-IP projecten zijn gesprekken gevoerd. De inhoud van deze gesprekken is vertaald naar ‘praatplaten (pdf, 405 kB)’. Uit de input van de betrokkenen blijkt dat er al veel kennisuitwisseling is op lokaal en regionaal niveau. Toch vindt er nog te weinig doorstroming van kennis plaats richting nationale partijen en programma’s die op landelijk niveau met klimaatadaptatie bezig zijn. Ook ontbreekt het vaak aan inhoudelijke samenhang tussen de verschillende projecten, waardoor het lastig is om tot overkoepelende hoofdlijnkennis te komen.

De strategie bestaat daarom uit de volgende speerpunten:

  1. De focus op programmaniveau om hoofdlijnkennis te laten stromen naar partijen die op landelijk niveau actief zijn.
  2. Het organiseren van themagerichte sessies gedurende het programma om kennisoverdracht te faciliteren.
  3. Het werken met een adaptieve agenda op programmaniveau om beter te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.
  4. Het verkennen en verbinden van de hoofdlijnkennis in voorbereiding op de themagerichte sessies.

Tussentijdse evaluatie

Met de strategie zet het LIFE-IP Klimaatadaptatie-programma een belangrijke stap in het vergroten van de impact van klimaatadaptatie-inspanningen in Nederland. In 2025 worden de behaalde resultaten in kaart gebracht en volgt een evaluatie van het strategiedocument.