Nieuwe atlas geeft eerste indruk van de klimaatrisico’s voor het Nederlandse erfgoed

Gepubliceerd 22 april 2024

Veel van ons cultureel erfgoed is kwetsbaar voor klimaatverandering. Veranderingen in temperatuur, neerslag en de stijging van de zeespiegel bedreigen musea, monumenten, UNESCO werelderfgoed en archeologische vindplaatsen. Maar welke objecten lopen gevaar en wat zijn eigenlijk de risico’s? De landelijke Klimaatrisicoscan voor het Nederlandse erfgoed geeft hier een eerste beeld van.

Handig hulpmiddel voor eigenaren, overheden en onderzoeksbureaus

Eigenaren, overheden en onderzoeksbureaus kunnen deze landelijke quickscan gebruiken als basis om te zien hoe kwetsbaar bepaald erfgoed is. De kaarten in de quickscan zijn gebaseerd op data uit de landelijke Klimaateffectatlas. Dat betekent dat de informatie gebaseerd is op openbare landelijke gegevens, die vooral een eerste indruk geven. Wil je nauwkeuriger de gevolgen voor erfgoed in beeld brengen om te bepalen welke maatregelen je ergens moet nemen? Dan is het nodig om naast deze quickscan specifiekere lokale informatie te verzamelen, bijvoorbeeld met een regionale of lokale atlas.

Screenshot uit de klimaatrisicoscan

Voorbeelden van schades aan cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed kan beschadigd raken als gevolg van wateroverlast, overstroming en droogte. Overstromingen kunnen tot forse schades leiden, niet alleen aan historische gebouwen maar ook aan beschermde natuur en archeologische objecten. En door wateroverlast kan er bijvoorbeeld houtrot en schimmel aan gebouwen ontstaan waardoor ze beschadigen. Droogte kan tot allerlei schades leiden, zoals schade aan de fundering en scheurvorming door bodemdaling en paalrot. Verder kunnen sommige authentieke bouwmaterialen niet goed tegen extreme temperaturen. Door hitte kan het bovendien voor mensen en dieren in of bij erfgoed te warm worden.

Kaartverhaal geeft toelichting

Bij de kaarten vind je ook een kaartverhaal. Het kaartverhaal legt uit wat de kaartlagen laten zien, hoe je ze kunt gebruiken en welke methodes er zijn gebruikt bij het ontwikkelen van de kaart.

Wie heeft de kaart gemaakt?

De landelijke Klimaatrisicoscan voor het Nederlandse erfgoed is gemaakt door stichting CAS (Climate Adaptation Services) in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Je vindt de landelijke Klimaatrisicoscan in het kennisdossier Cultureel Erfgoed op dit kennisportaal.