Nieuw stappenplan helpt gemeenten klimaatadaptatie te borgen

Gepubliceerd 29 januari 2024

De afgelopen jaren hebben gemeenten stresstesten laten uitvoeren en adaptatiestrategieën en uitvoeringsagenda’s opgesteld. Maar hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat klimaatadaptie standaard deel uitmaakt van werkprocessen en dat ze bestuurlijk en juridisch wordt vastgelegd? Dit staat in het nieuwe rapport Stappen Borgingsinstrumentarium van de provincie Gelderland en andere partijen.

Handig voor verschillende soorten gemeenten

Uit het rapport blijkt dat het veel gemeenten aan tijd en personeel ontbreekt om klimaatadaptatie te borgen in de eigen organisatie. Ze weten ook vaak niet precies hoe ze dit moeten aanpakken. Het rapport bestaat uit een stappenplan dat is ontwikkeld met de Regio Vallei & Veluwe. Het is ontwikkeld voor kleine, middelgrote en grote gemeenten in Gelderland, maar kan in heel Nederland gebruikt worden. Het stappenplan laat ook zien hoe gemeenten kunnen aansluiten bij het beleid en de instrumenten van de provincie en de waterschappen.

Sturende principes

Voordat je kunt bepalen welke instrumenten je als gemeente kunt inzetten om klimaatadaptatie te borgen, is het eerst nodig om met de gemeenteraad te kiezen van welke sturende principes je uitgaat: wil je bijvoorbeeld een ondersteunende rol spelen of juist een regulerende rol? Dit kan verschillen per situatie en doelgroep. En kies je voor maatwerk of voor een generieke aanpak die voor iedereen hetzelfde is? Als je de sturende principes hebt gekozen, kun je gaan bepalen welke instrumenten je kunt inzetten om klimaatadaptatie te borgen in de openbare ruimte en bij bestaande bouw en nieuwbouw. Het stappenplan helpt bij dit hele proces.

Veel aandacht voor beleidsinstrumenten

Het stappenplan ziet er ongeveer zo uit: eerst bepaal je van welke sturende principes je uitgaat. Dan stel je aan de hand daarvan de criteria op voor de beleidsinstrumenten waarmee je als gemeente klimaatadaptatie wilt stimuleren. Daarna toont het stappenplan welke beleidsinstrumenten er allemaal zijn. Kun je die nog aanvullen? Zijn er speciale instrumenten die je kunt gebruiken in je eigen organisatie? Vervolgens check je of de rol van klimaatadaptatie in deze instrumenten geborgd is. Heb je niets over het hoofd gezien? Dan kun je voor nieuwe en bestaande bouw analyseren welke instrumenten het beste aan je criteria voldoen. Tot slot kun je toewerken naar een raadsvoorstel.

Wie hebben aan het stappenplan meegewerkt?

Het rapport is opgesteld door de provincie Gelderland in samenwerking met de Klimaatbestendige Regio Vallei en Veluwe, TAUW en &flux.