Responsgroep Extreem Weer

Gepubliceerd 24 mei 2017

Extreem weer zoals droogte, hitte, onweer, storm en extreme regenval zullen onder invloed van klimaatverandering vaker voorkomen. De schade en overlast die dit weer kan veroorzaken heeft directe gevolgen voor ons dagelijks leven. Denk aan festivals die afgelast worden vanwege storm, een landbouwgebied dat ernstige schade oploopt door hagel of dagenlang ijzel in de noordelijke provincies. Allemaal voorbeelden uit 2016.

Doel van de ‘Responsgroep Extreem Weer’ is om kort na een extreme weersgebeurtenis de ervaringen van de getroffen partijen te inventariseren in een bijeenkomst. Deze ervaringen geven inzicht in de maatschappelijke en private kwetsbaarheden van particulieren, ondernemers en overheden. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om maatregelen aan te scherpen, de samenwerking tussen alle betrokken professionele partijen en burgers te verbeteren en het draagvlak voor het nemen van adaptatiemaatregelen in de gemeente te vergroten.

Het NAS-team gebruikt de opgedane inzichten om haar andere activiteiten inhoudelijk en programmatisch aan te scherpen en deelt de opgedane kennis met andere partijen. Deze kunnen met de opgedane kennis hun regionale adaptatiestrategieën versterken.

Denk ook mee over de Responsgroep Extreem Weer. Het conceptplan kunt u opvragen bij Esther Slegh (esther.slegh@platform31.nl) of Madeleen Helmer (Madeleen.helmer@klimaatverbond.nl).


NAS responsgroep extreem weer - Henri Cormont-inZicht-foto

Foto: Henri Cormont/inZicht-foto