Risico’s van klimaatverandering voor Nederland: op weg naar een voorstel om de kennis up to date te houden

Gepubliceerd 20 december 2018

NAS KENNISAANPAK

Verkennende bijeenkomst met departementen (op uitnodiging)

Datum en tijd: 31 januari 2019, 13:00 – 16:30

Locatie: IPO, Herengracht 23, 2511 EG Den Haag, zaal Carbonara

Deelnemers: (op uitnodiging): vertegenwoordigers departementen en hun kenniscollega’s/onderzoekers, NWO en NAS kernteam kennis.

Doel workshop

Verkennen van de mogelijkheden en de wil om te bij te dragen aan een gezamenlijke NAS-onderzoeksprogrammering die zo mogelijk (gedeeltelijk) als gezamenlijk voorstel wordt ingediend bij de Nationale Wetenschapsagenda

Aanleiding

Aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen van de huidige en komende generaties. De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) zet hiervoor de koers uit voor Nederland.  De basis voor het beleid is zicht hebben en houden op de gevolgen van klimaatverandering en de risico’s die dat met zich meebrengt voor de samenleving, ook in het licht van de te nemen maatregelen. Binnen de Nationale Wetenschapsagenda is budget beschikbaar om bij te dragen aan maatschappelijk relevant onderzoek (zoals onderzoek ivm klimaatadaptatie) dat departementen willen uitvoeren.

Voorbereiding van de bijeenkomst

  • een week voor de bijeenkomst ontvangen de deelnemers het programma van de bijeenkomst
  • op 17 januari komt het NAS kernteam kennis (team NAS, PBL, RIVM, KNMI) bijeen ter voorbereiding van de bijeenkomst
  • in de aanloop naar de bijeenkomst heeft het projectteam NAS Risicoanalyses contact met – in ieder geval - de verschillende vertegenwoordigers van de departementen over hun rol tijdens de bijeenkomst

Contact

NAS@minienm.nl


Afbeelding kennisaanpak

Meer informatie