De groene Metropool: de trek naar buiten

Doel

Verkennen hoe investeren in een groen netwerk een bijdrage kan leveren aan onder meer klimaatvraagstukken.

Inhoud

Essentie van de aanpak van het programma Groene Metropool is te komen tot een netwerk dat – als ware het een nutsvoorziening – alle huishoudens bedient. Zo’n netwerk draag bij aan een gezonde leefomgeving, stimuleert tot bewegen, bergt water, verlaagt de temperatuur en draagt bij in brede zin aan een prettige leefomgeving. Het brengt daarnaast natuur in de stad en bij mensen.

Uitkomsten

In de discussie kwam met name de relatie met stadsontwikkeling aan de orde; de bouwopgave biedt goede aanknopingspunten om zowel de stad te vergoenen als klimaatvraagstukken aan te pakken.

Belangrijkste leerpunten

Dat samenwerking over een (zeer) breed veld aan de orde is; én dat er enthousiasme is voor deze aanpak.

Vervolgafspraken

Vanuit de ‘waterkant’ van de aanwezigen was er interesse in het verder verkennen van de mogelijkheden.

Contactgegevens

Harry Boeschoten
h.boeschoten@staatsbosbeheer.nl