Hoe sterk daalt de bodem in jouw gebied?

Om erachter te komen hoe kwetsbaar jouw gebied is voor bodemdaling, is het goed om het onderdeel bodemdaling te betrekken in de stresstest droogte. Daarbij kun je gebruikmaken van verschillende bodemdalingskaarten uit de Klimaateffectatlas. Op deze pagina leggen we kort uit wat je met de kaarten kunt.

Bodemdalingsvoorspellingskaarten

De Bodemdalingsvoorspellingskaarten uit de Klimaateffectatlas geven op landelijke schaal inzicht in de verwachte bodemdaling tot 2050 en tot 2100. De Klimaateffectatlas laat hier twee sterk verschillende toekomstscenario’s zien: het scenario waarin de bodem sterk daalt door peilindexatie en sterke klimaatverandering, en het scenario waarin de bodem beperkt daalt door peilfixatie en milde klimaatverandering.

Signaalkaarten Bodemdaling

De Signaalkaarten bodemdaling uit de Klimaateffectatlas kun je als aanvulling op de bodemdalingsvoorspellingskaarten gebruiken voor stedelijk gebied. Ze kunnen helpen om probleemlocaties in een gebied aan te wijzen, bijvoorbeeld bij het onderdeel droogte in de stresstest. De eerste kaart geeft voor de periode mei 2015 tot mei 2018 inzicht in hoe sterk de bodem op verschillende locaties is gedaald. De tweede kaart doet dat voor de periode oktober 2016 tot oktober 2018, en neemt dus ook de extreme droogte van de zomer van 2018 mee.

Risicokaarten funderingen

De Risicokaarten funderingen kunnen een handig startpunt zijn voor gemeenten en partijen in de woningmarkt. De kaarten laten zien hoe hoog het risico op funderingsschade is per buurt. Let er wel op dat deze kaarten gemaakt zijn op basis van landelijke modellen en aannames. Ze zijn niet geschikt om aannames te doen over het risico van individuele panden of bouwblokken.