Water ‘technisch’ vasthouden of afkoppelen en dan infiltreren