NAS-adaptatietool

In de Nationale klimaatadaptatiestrategie (2016) zijn de gevolgen van klimaatverandering voor vier klimaattrends in vier bollenschema’s opgenomen. Deze afbeeldingen tonen een (versimpelde) visuele samenvatting van de huidige wetenschappelijke kennis over klimaateffecten en klimaatgevolgen. De afbeeldingen zijn een hulpmiddel om inzicht in kansen en risico’s te vergroten en op zoek te gaan naar aanvullende kennis en samenwerkingspartners. Sinds 2016 zijn deze bollenschema’s doorontwikkeld en uitgebreid. In december 2018 is de NAS-adaptatietool gelanceerd. Met deze interactieve tool kun je zelf een bollenschema samenstellen, die past bij jouw werkterrein of probleem.

Logo NAS adaptatietool

Naar de interactieve tool

Ga naar de NAS-adaptatietool om een bollenschema op maat te maken. Gebruikers kunnen in drie stappen een selectie van klimaattrends, sectoren, impact en aard samenstellen. Bijvoorbeeld voor hitte en droogte bij infrastructuur, energie en IT/Telecom. Na het filteren van de voor jou relevante informatie kunnen de ‘bollen’ naar wens verdelen over het scherm. Als laatste stap kun je het bollenschema als afbeelding, pdf-bestand of database exporteren. Zo kun je het bollenschema als poster afdrukken of toevoegen aan een presentatie of publicatie. Toevoegen van gevolgbollen is mogelijk met behulp van het programma Adobe Illustrator.

Op de website klimaatadaptatiebrabant.nl kan je een toelichting downloaden over de werking en het gebruik van de NAS-adaptatietool.

Helpdesk adaptatietool

Heb je vragen over het gebruik van de NAS-adaptatietool? Of werkt de tool niet (goed) op jouw computer of tablet? Stel je vraag dan via het helpdeskformulier.

Verbeter de NAS adaptatietool

De bollenschema’s zijn samengesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en in een werksessie aangevuld met kennis en ervaring uit de praktijk. Periodiek wordt een nieuwe versie van de NAS-adaptatietool uitgebracht. Wij nodigen u van harte uit om suggesties voor de volgende actualisatie aan ons door te geven. Heb je een suggestie voor de omschrijving, impact of aard van een klimaatgevolg? Of wil je extra klimaatgevolgen voor jouw sector toevoegen? Vul dan het ideeënformulier in.

Nationale bollenschema’s

Hieronder staan de meest actuele versies van de bollenschema’s  (bron: NAS-uitvoeringsprogramma 2018-2019). Er is ook een archief met eerdere versies.

Sectorpagina's en bollenschema's per sector

In 2016 zijn voor alle tien de sectoren aparte bollenschema’s gemaakt met een toelichtende tekst. Deze sectorschema's horen bij de in het archief opgenomen schema's van de NAS2016. Ga naar de sectorpagina's voor een overzicht.

NAS-adaptatietool in praktijk

Enkele overheden en andere partijen zijn al aan de slag met de NAS-adaptatietool. Neem een kijkje via onderstaande linkjes voor meer informatie.