Studenten doen onderzoek naar adaptatiemaatregelen voor de particuliere markt

Gepubliceerd 2 augustus 2018

Weersextremen veroorzaken steeds vaker problemen. Regelmatig veroorzaken hoosbuien in het stedelijk gebied grote wateroverlast voor inwoners. Ruimtelijke maatregelen zijn noodzakelijk en overheden kunnen slechts een deel daarvan realiseren. Bewoners, instellingen, grondeigenaren en bedrijven bepalen vooral of de stad, het dorp of het landelijk gebied adequaat inspeelt op de gevolgen van klimaatverandering. Hoe kunnen inwoners geraakt worden om maatregelen tegen wateroverlast te nemen in en rond hun eigen huis? Hoe komen we tot een aantal goed werkende opschaalbare werkwijzen/producten?  Studenten van de Saxion Hogeschool en de Universiteit Twenten onderzochten deze vragen binnen het door de Provincie Overijssel gesubsidieerde project ‘Waterbewuste gemeenschappen’. De studenten werden hierin mede begeleid door het waterschap Vechtstromen en Stichting Pioneering.

Handelingsperspectief

Om een stad of dorp klimaatactief te kunnen ontwikkelen is het van belang dat inwoners in staat en bereid zijn ook hun eigen privéterrein klimaatactief (=hier adaptief) in te richten. Dit om water op te vangen, vast te houden en ook om schade aan het eigen huis te verminderen. Maar uiteindelijk ook als essentiële schakel ter vermindering van de gevolgen van klimaatverandering op grotere schaal. Juist veel kleine bijdragen kunnen een verschil maken om het grotere probleem aan te pakken. ‘Wat kan bewoners aan handelingsperspectieven worden geboden?’, was de centrale vraag die waterschap Vechtstromen en stichting Pioneering voorlegden aan studenten van Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente om te onderzoeken. Doel van het onderzoek is om de informatievoorziening beter op behoeften van bewoners aan te passen, maar ook om nieuwe marktkansen voor bouwondernemers te creëren.

Onderzoeksopdrachten

Drie onderzoeksopdrachten zijn beantwoord door groepen studenten van verschillende studierichtingen. De studenten konden voortbouwen op elkaars onderzoeksresultaten. Ze werden bij hun werk begeleid door professionals van Saxion Hogeschool, Universiteit Twente, waterschap Vechtstromen en stichting Pioneering.

 1. Wat voor (slimme) maatregelen er al zijn voor de particuliere markt?
 2. Waartoe zijn inwoners bereid t.b.v. het klimaat / waterbestendig maken van hun tuin?
 3. Hoe kan deze kennis worden omgezet in voor de markt aantrekkelijke producten en diensten waarmee de markt zich verder kan ontwikkelen?

Resultaten openbaar

De uitkomsten van de onderzoeksrapporten kunt u zelf lezen. Per onderzoeksvraag kunt u het onderzoeksrapport downloaden. Bij elk rapport is een oplegger/artikel gemaakt met een korte toelichting op de onderzoeksmethode, resultaten en belangrijkste conclusies.

 1. Wat voor (slimme) maatregelen er al zijn voor de particuliere markt?
  1. Onderzoeksrapport groep 1 (pdf, 3.7 MB)
  2. Oplegger groep 1 (pdf, 460 kB)
  3. Onderzoeksrapport groep 2 (pdf, 6 MB)
 2. Waartoe zijn inwoners bereid t.b.v. het klimaat / waterbestendig maken van hun tuin?
  1. Onderzoeksrapport groep 1 (pdf, 3.4 MB)
  2. Oplegger groep 1 (pdf, 508 kB)
 3. Hoe kan deze kennis worden omgezet in voor de markt aantrekkelijke producten en diensten waarmee de markt zich verder kan ontwikkelen?
  1. Onderzoeksrapport groep 1 (pdf, 46 MB)
  2. Oplegger groep 1 (pdf, 50 kB)
  3. Onderzoekrapport groep 2 (pdf, 6.2 MB)
  4. Oplegger groep 2 (pdf, 49 kB)
  5. Bijlage onderzoeksrapport groep 2 (pdf, 2.6 MB)

Voor meer informatie kunt u mailen naar: b.koopman@vechtstromen.nl


IMG_5395