Succesvolle online workshop over lokale hitteplannen

Gepubliceerd 9 september 2020

De provincie Zuid-Holland en vier regionale GGD’s organiseerden eind juli een online workshop getiteld ‘Hitteplan in één dag’. De workshop was bedoeld voor ambtenaren die aan de slag willen met het maken van een lokaal hitteplan. Het beschreef de processtappen, bood praktische handvatten en gaf ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. ‘De opkomst was verrassend groot’, aldus Inge Homberg van de provincie Zuid-Holland. De inhoud staat nu online; de aanpak kan andere regio’s inspiratie bieden.

De workshop komt voort uit de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de GGD’s van Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Hollands Midden. “We zijn allemaal bezig met klimaatadaptatie”, zegt Homberg, “en hittestress is daarbij een steeds belangrijker aandachtspunt. De hittegolf van augustus 2020 liet nog maar eens zien dat dit een thema is waar we met zijn allen mee aan de slag moeten.”

Kelly Coenen van GGD Zuid-Holland Zuid hield zich al eerder bezig met lokale hitteplannen, in een samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. “Daarbij ontdekte ik dat er een grote behoefte is aan praktische handvatten”, vertelt ze. “Wat houdt zo’n lokaal hitteplan in, waarom is het belangrijk en hoe zet je het in elkaar? Samen met Inge en de provincie wilde ik heel graag iets praktisch neerzetten om gemeenten daarmee verder te helpen.”

Uitwisseling

De workshop was gericht op kennisdeling vanuit de GGD’s en een uitwisseling van ervaringen. “Het was een heel interactief proces”, zegt Coenen. “Wij hebben de kaders geschetst, maar daarna gingen de deelnemers zelf in kleine groepjes aan de slag. Er was veel ruimte voor eigen ervaringen en voor specifieke vragen die leefden.”

De gemeenten kwamen goed beslagen ten ijs: van tevoren hadden ze al op een rijtje gezet waar in hun gemeenten de kwetsbaarheden liggen en welke maatregelen er al lopen. Daardoor konden de deelnemers meteen aan de slag. Dat gebeurde via Mural, een applicatie om online te brainstormen en de resultaten ook meteen te bewaren.

Draaiboek

“We hadden ingeschat dat er misschien vijftien, twintig deelnemers zouden zijn, ook omdat het vakantie was”, vertelt Homberg. “We wilden het niet over de zomervakantie heen tillen, omdat er een hitteperiode aan zat te komen. We wilden snel handelen – desnoods als een soort proef. Uiteindelijk waren er 37 deelnemers, waardoor er veel kennisuitwisseling heeft plaatsgevonden.”

Niet alle GGD’s hebben genoeg capaciteit om zelf het wiel uit te vinden als het gaat om het schrijven van een lokaal hitteplan. “Ook daarom wilden we dit online workshop snel organiseren”, vult Coenen aan. “We wilden een concept ontwikkelen dat we kunnen verspreiden onder andere GGD’s. Nu hebben we niet alleen de inhoudelijke opbrengst van de sessies, maar ook een draaiboek voor hoe je zo’n online workshop organiseert. Andere GGD’s, provincies en gemeenten kunnen meteen aan de slag.”

Samen over nagedacht

Homberg en Coenen werken nu samen aan een vervolg op de workshop. Het is best bijzonder dat in Zuid-Holland de samenwerking tussen de provincie en de GGD’s zo goed verloopt, merkt Homberg op. “Het zijn toch heel verschillende organisaties. Heel mooi dat we nu samen iets moois neerzetten waarmee we gemeenten in heel Nederland kunnen ondersteunen.”

Coenen vult aan: “Samen hebben we veel kennis en draagvlak. Voor gemeenten is het ook een helder signaal: provincie en GGD’s hebben hier samen over nagedacht. Het is een integraal geheel.”