Community of practice voor hitte stond deze zomer paraat

Gepubliceerd 15 september 2022

Ook de zomer van 2022 gaat de boeken in als uitzonderlijk heet. Dit jaar stonden de partijen die hier in de praktijk mee te maken hebben, zoals GGD-en, gemeenten en woningcorporaties, meteen klaar om ideeën en ervaringen uit te wisselen. “Het is heel nuttig elkaar laagdrempelig en regelmatig te spreken over hitteonderwerpen. Dat helpt ons snel te handelen.”

“Een hete zomer als deze is hét moment om waar te nemen wat er in de praktijk gebeurt en issues breder onder de aandacht te brengen”, stelt Madeleen Helmer, communitymanager Hitte en Gezondheid van het Platform Samen Klimaatbestendig. Zij is, ook vanuit het Klimaatverbond, al jarenlang betrokken bij de ontwikkeling van hitteadaptatie, zowel nationaal als lokaal. “Zo langzamerhand is er op het gebied van hitte een groot informeel netwerk ontstaan van onder meer GGD-en, woningcorporaties, enkele ministeries en kennisinstellingen”, vertelt ze. “Ook gemeenten en provincies pakken het vraagstuk steeds meer op. Daarom zijn we dit jaar, samen met hen, een Community of Practice Hitte begonnen.”

Tweewekelijks overleg

Het netwerk is vanzelf ontstaan, zonder officieel hittebeleid en middelen, benadrukt Helmer. “En toch vonden we elkaar eind juli heel makkelijk, nota bene in de vakantie, om via Teams onze bevindingen te delen toen het opeens 39 graden was.”

Begin dit jaar dacht Helmer nog dat de community wellicht twee, drie keer per jaar bijeen zou komen. “Maar er zijn zoveel thema’s die de deelnemende gemeenten en provincies willen bespreken dat we inmiddels tweewekelijks digitaal samenkomen”, zegt ze. “Het is heel nuttig elkaar laagdrempelig en regelmatig te spreken over verschillende hitteonderwerpen. Dat helpt ons snel te benoemen wat we moeten aanpakken, wie we daarbij nodig hebben en hoe we het gaan doen.”

Hitteplannen evalueren

Binnen de community hebben de vier grootste gemeenten, enkele HBO-instellingen, GGD, VU en KNMI inmiddels de eerste stappen gezet richting een Code Rood-scenario voor hitte. Dat scenario zal bijvoorbeeld gaan voorzien in gekoelde locaties voor kwetsbare mensen. “En deze community is ook een landingsplek voor andere initiatieven, zoals van het ministerie van BZK. Dat wil binnenkort gemeenten gaan ondersteunen bij de ontwikkeling van lokaal hittebeleid voor gebied, gebouw en gezondheid.”

Helmer kijkt ook uit naar de presentatie van het nu lopende onderzoek naar de ‘triple risks’ van hitte, onderdeel van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). “Die uitkomsten kunnen heel nuttig worden voor het geïntegreerde lokale hittebeleid dat we voor ogen hebben”, geeft ze aan. “Wat er verder op de agenda staat? Binnenkort wordt het natuurlijk tijd om de lokale hitteplannen te gaan evalueren.”