Bekijk zeespiegelstijging in klimaatdashboard

Gepubliceerd 8 april 2022

Wil je weten hoe sterk de zeespiegel voor de Nederlandse kust is gestegen? En hoe die stijging zich verhoudt tot de stijging wereldwijd? Of wil je weten wat de scenario’s voor de zeespiegel zijn in de toekomst? Die informatie kun je nu vinden in het klimaatdashboard van het KNMI. In het  dashboard vind je twee grafieken: een landelijke grafiek en een grafiek die de zeespiegel voor de Nederlandse kust vergelijkt met de zeespiegel wereldwijd.

Wat is het klimaatdashboard?

Met het klimaatdashboard wil het KNMI het publiek beter informeren over de risico’s van klimaatverandering. In 2020 kon je in het dashboard de trends in metingen vanaf 1900 én de toekomstscenario’s zien voor temperatuur. Later kon dat ook met neerslag en droogte. En vanaf nu kun je die trends ook zien voor zeespiegelstijging.

Wat laat de landelijke zeespiegelgrafiek zien?

De landelijke grafiek toont de jaargemiddelde zeespiegel in Nederland ten opzichte van NAP. Die grafiek laat zien dat de totale zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust tussen 1900 en 2020 ongeveer 25 cm is. Een deel van de zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door bodemdaling. Ook kun je zien dat de scenario’s voor zeespiegelstijging rond 2100 sterk uiteenlopen: van 34 cm tot 1,25 meter boven NAP. Hoe sterk de zeespiegel verder zal stijgen, hangt af van hoe sterk we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Er zijn drie scenario’s die de grafiek laat zien: de rode gaat uit van een hoge uitstoot, de paarse van een matige uitstoot en de groene van een lage uitstoot.

In dit screenshot liggen de onzekerheidsbanden voor de toekomstscenario’s over elkaar heen. De versie in het dashboard is interactief. Als je daar met de muis boven de scenario’s beweegt, krijg je de getallen voor boven-, midden- en ondergrens te zien voor de drie scenario’s. ©KNMI klimaatdashboard

Hoe verhoudt Nederlandse zeespiegel zich tot die van de wereld?

De tweede grafiek laat zien dat de zeespiegel wereldgemiddeld tussen 1901 en 2018 met ongeveer 20 cm gestegen is, met een zeer waarschijnlijke bandbreedte van 15 tot 25 cm. Dat is 5 cm lager dan de stijging voor de Nederlandse kust. Maar bij de berekening van de Nederlandse zeespiegelstijging is bodemdaling inbegrepen. Volgens een recente schatting veroorzaakt bodemdaling ongeveer een kwart van de gemeten zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust. Uit een recente studie blijkt dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust net als de mondiale zeespiegel sneller stijgt door de opwarming van de aarde.

Klimaatdashboard met jaargemiddelde zeespiegel Nederland en wereld ©KNMI

Waarop zijn de grafieken gebaseerd?

De grafieken over zeespiegelstijging in het klimaatdashboard zijn gebaseerd op waarnemingen van de databank PSMSL, op de meest actuele internationale reconstructie van de wereldgemiddelde zeespiegel en op satellietwaarnemingen van NASA. De gegevens over de toekomst zijn gebaseerd op de scenario’s uit het Klimaatsignaal’21. In 2023 worden die vervangen door de KNMI’23-klimaatscenario’s.