Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor de energiesector?

Energie is geen sector die op zichzelf staat. Energie vormt de basis voor alle dagelijkse processen. Zonder energie kun je je niet verplaatsen en kun je je huis niet verwarmen. Ook is het onmogelijk om zonder energie  voedsel te produceren. Daarom is het heel belangrijk dat onze energievoorziening altijd functioneert. In Nederland kennen we een grote mate van leveringszekerheid: dit betekent dat Nederlanders er bijna altijd zeker van zijn dat ze gebruik kunnen maken van gas en elektriciteit. Maar door de effecten van klimaatverandering ontstaan nieuwe risico’s voor het energiesysteem en de leveringszekerheid van het systeem. Zo kunnen mogelijke weersextremen leiden tot een grotere kans op het uitvallen van energienetwerken. Als het energiesysteem te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering kan dit mogelijk ook weer doorwerken in andere sectoren. Deze extra effecten heten cascade-effecten: ze leiden mogelijk tot een hoger risico op maatschappelijke ontwrichting. Daarom is het belangrijk dat Nederland de energievoorziening klimaatadaptief organiseert.

Bollenschema Energie (NAS)

In het bollenschema Energie (pdf, 694 kB) staat een overzicht van de effecten van de verschillende klimaattrends op de sector energie. Dit bollenschema is opgesteld op basis van de Nationale Adaptatiestrategie (NAS). Het maakt duidelijk dat klimaatverandering verschillende mogelijke effecten heeft op het energiesysteem, zoals een toenemende kans op uitval door extreem weer of wateroverlast, een hoger gebruik van energie tijdens hete zomers door een grotere behoefte aan koeling, of een beperktere beschikbaarheid aan koelwater. Maar de effecten kunnen ook positief zijn: door warmere winters kan het energieverbruik ’s winters in de toekomst lager uitvallen.