Archief bollenschema's

Hier vind je huidige en voorgaande versies van de bollenschema’s per klimaateffect of per sector.

NAS UP 2018-2019

In het voorjaar van 2018 verscheen het NAS Uitvoeringsprogramma 2018-2019 (NAS UP 2018-2019). De bollenschema's kwamen ook hier weer terug. Het gaat om de versies zoals gebruikt in NAS2016, op een paar kleine aanpassingen na.

NAS2016 'de eerste vier bollenschema's'

De eerste versie van de vier 'bollenschema's' (zeespiegel, natter, warmer, droger) verscheen in de tweede nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS2016), in december 2016.

Sectoren NAS2016 'de eerste bollenschema's per sector'

Het succes van de bollenschema's is er onder meer in gelegen dat professionals vanuit verschillende sectoren zich er in herkennen. De vier bollenschema's van de NAS2016 zijn daarom ook vrij snel beschikbaar gemaakt voor de verschillende sectoren. Deze versies zijn ook gebruikt voor de eerste versies van de sectorenpagina's.