Archief bollenschema's

In dit archief vind je alle bollenschema’s die het NAS-team ontwikkeld heeft. Van de eerste vier bollenschema’s uit 2016 tot de nieuwste bollenschema’s van sectoren in 2021.

NAS2016 'de eerste vier bollenschema's'

De eerste vier bollenschema’s waren ‘Het wordt warmer’, ‘Het wordt natter’, ‘Het wordt droger’ en ‘De zeespiegel stijgt’. Deze bollenschema’s verschenen in december 2016, in de nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS2016). Deze eerste bollenschema’s lieten per klimaattrend zien wat de klimaateffecten waren, en welke gevolgen dat had voor verschillende sectoren.

De eerste bollenschema's per sector

De eerste vier bollenschema's van de NAS2016 zijn vrij snel beschikbaar gemaakt voor verschillende sectoren. Elk bollenschema werd toegespitst op een sector. Deze eerste versies voor negen verschillende sectoren zijn ook gebruikt voor de eerste versies van de sectorenpagina's.

Recreatie en toerisme

Recreatie

Kleine aanpassingen vier bollenschema’s in 2018

In het voorjaar van 2018 verscheen het NAS Uitvoeringsprogramma 2018-2019 (NAS UP 2018-2019). De vier bollenschema’s per klimaattrend kwamen ook hier weer terug. Het waren bijna dezelfde versies als in NAS2016, maar dan met een paar kleine aanpassingen.

Aanpassingen bollenschema’s sectoren in 2021

In 2021 zijn de bollenschema’s van de sectoren natuur en infrastructuur vernieuwd. Niet alleen zijn de gevolgbollen geüpdatet en uitgebreid. Er is voor deze sectoren nu ook een ‘interactief’ bollenschema beschikbaar: als je daarin op een gevolg klikt, krijg je een toelichting met bronvermelding. De toelichting bij de gevolgen kun je ook downloaden in een word-document.

Daarnaast is er in 2021 een nieuw bollenschema bij gekomen: voor de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening. Ook hiervan is een interactieve versie beschikbaar.