Integraal programmeren met klimaatadaptatie

De komende jaren gaat de openbare ruimte bijna overal in Nederland op de schop voor groot onderhoud en vervanging, de realisatie van warmtenetten, netverzwaring, laadpalen of afvalverwerking. Opgaven als klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, ruimte voor lopen en fietsen hebben deels hun eigen financiering, maar zijn in veel gevallen afhankelijk van het integreren met andere opgaven.

Het wordt voor gemeenten en hun samenwerkingspartners daarom belangrijker om al die opgaven in samenhang te programmeren. Vanuit klimaatadaptatie begint dit bij een programmatische aanpak van het thema zelf. Van daaruit begint de zoektocht naar de verbinding met andere uitvoeringsprogramma’s, van lange termijn keuzes op hoofdlijn, via een wijkgerichte aanpak naar uitvoering in de straat.

Wil je in jouw gemeente leren hoe andere gemeenten dit doen? Doe dan mee met de verdiepende reeks over ‘Integraal programmeren met klimaatadaptatie’. Dit jaar organiseren wij online en fysieke bijeenkomsten om kennis te delen en uit te wisselen. We nodigen deskundigen uit en vragen (overheids)organisaties om hun ervaringen te delen. Geïnteresseerd? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.