Integrale vergroening

Samen Klimaatbestendig heeft een thema voor decentrale overheden in het leven geroepen, genaamd Integrale vergroening. Er is toenemende aandacht voor groen in de stad. En terecht, want het dient meerdere doelen; klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid en sociale cohesie. Toch blijkt het verbeteren van bestaand groen en het toevoegen van nieuw groen nog lastig. Dit thema richt zich op een integrale groenaanpak voor het bestaand stedelijk gebied. Want, hoe leg je de grote puzzel van verschillende programmadoelen, begrotingen en belangen? Het hoofddoel hiervan is het uitwisselen van kennis en strategie.

Door het jaar worden verschillende sessies georganiseerd. Tijdens de kick-off sessie is input opgehaald voor het jaarprogramma van dit thema. Door het jaar worden interactieve sessies (zowel fysiek als online) en werkbezoeken georganiseerd. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • De schaarse publieke ruimte en ruimtelijke inpassing, zowel boven als onder de grond
  • Multidisciplinair werken. Bijvoorbeeld sociale- en fysieke domein, mobiliteit- en groenbeleid, beheer en ontwerp
  • Private tuinen vergroenen
  • Financieringsbronnen en baten
  • Succesvolle vormen van overheids- en burgerparticipatie en het vormen van groencoalities

Iedere sessie wordt vastgelegd door middel van een verslag, zodat het reproduceerbaar is voor de rest van het land.

Ervaringen delen, op de hoogte blijven of een vraag stellen? Mail dan onze communitymanager Mirthe Meijer: mirthe@samenklimaatbestendig.nl.