Vernieuwde Klimaateffectatlas biedt schat aan informatie

Gepubliceerd 26 mei 2021

De Klimaateffectatlas is een belangrijk hulpmiddel voor iedereen die werkt aan de inrichting van Nederland. Meer dan 100 kaarten geven inzicht in de effecten van klimaatverandering. Dankzij een flinke update is de atlas nu handiger in gebruik en is nog meer informatie te vinden.

Woordkeuze, inrichting en vormgeving

Het nieuwe uiterlijk van de Klimaateffectatlas valt als eerste op. De metamorfose maakt de atlas veel overzichtelijker, aldus Arjen Koekoek van Climate Adaptation Services (CAS), beheerder van de Klimaateffectatlas. “We hebben goed gekeken naar de woordkeuze, inrichting en vormgeving. De verschillende klimaatscenario’s zijn nu beter te vinden. Je kan eenvoudig het huidige klimaat vergelijken met een beperkt veranderend klimaat in 2050 (‘2050 Laag’) of een sterk veranderend klimaat in 2050 (‘2050 Hoog’).”

Nieuwe viewer van de Klimaateffectatlas

Nieuwe functies

Gebruikers kunnen ook kaartlagen combineren met een basiskaart. Bijvoorbeeld: de waterdiepte bij een extreme bui in combinatie met de verharding per buurt. Er is ook meer aandacht voor hoe je de kaarten gebruikt, aldus Koekoek. “Die informatie staat in de kaartverhalen, en die zijn flink uitgebreid. Hopelijk helpt dat gebruikers goed op weg.” Tot slot zijn ook veel nieuwe kaarten toegevoegd aan de atlas, onder andere over bodemdaling, natuurbrandgevoeligheid en de gevoelstemperatuur van hitte in 2050.

Vindbaarheid van informatie

Pieter den Besten, teamleider Klimaatadaptatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), is blij met de update van de atlas. “De vindbaarheid van informatie in de atlas is enorm verbeterd. Het is van niet te onderschatten belang dat mensen de weg vinden naar de juiste informatie.” Vooral werkregio’s hebben er baat bij als ze klimaatstresstesten uitvoeren. Daarom is ook de ‘bijsluiter gestandaardiseerde stresstest’ vernieuwd met de meest recente informatie over het gebruik van de Klimaateffectatlas.

Integratie met andere opgaven

De Klimaateffectatlas wordt nu voornamelijk gebruikt als basis voor klimaatadaptatie-maatregelen, maar volgens Den Besten is de atlas evengoed geschikt voor andere opgaven. “Bijvoorbeeld voor woningbouw. Samen met andere ministeries denkt het ministerie van IenW na over de vraag hoe we klimaatbestendige woningen kunnen realiseren. Het is van belang dat iedereen dezelfde data gebruikt als basis voor het gesprek over deze opgave.”

Betrokkenheid gebruikers

De update van de atlas werd serieus aangepakt, vertelt Koekoek. “Gebruikers hebben actief meegedacht. Zij hebben de belangrijkste keuzes gemaakt, bijvoorbeeld over de nieuw toegevoegde kaarten.” Ook werden de gebruikers gekoppeld aan de kaartontwikkelaars. “Dit bleek heel waardevol en heeft de bruikbaarheid van de kaarten vergroot.” De gebruikersgroep bestaat uit mensen werkzaam bij onder andere gemeenten, waterschappen, provincies, adviesbureaus en onderwijs- en financiële instellingen.


Lees meer