City Deals: gezamenlijke en efficiënte aanpak van stedelijke opgaven

In City Deals werken steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samen aan het versterken van innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. City Deals waarin klimaatadaptatie een grote rol speelt, zijn de City Deal Klimaatadaptatie, de City Deal Openbare Ruimte en de City Deal Dynamische Binnensteden. De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad. Agenda Stad wil met de City Deals ambitieuze en krachtige spelers in het stedelijk netwerk met elkaar verbinden, en nieuwe vormen van samenwerking tot stand brengen die stedelijke opgaven op een efficiënte manier aanpakken.

Wat is een City Deal?

Een City Deal koppelt enkele steden, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan elkaar en aan de ministeries die voor het beleid van die opgaven en vraagstukken verantwoordelijk zijn. Steden bepalen zelf in overleg met de partners welke opgave(n) ze met de City Deal gaan aanpakken. Met de deal kunnen de partners samen werken aan een nieuwe aanpak, onder andere door bestaande praktijken en vormen van financiering ter discussie te stellen.

Waar vind je de City Deals?

Op de website van Agenda Stad vind je alle City Deals: je kunt hier zoeken op thema, stad en op City Deal. Een deel van de City Deals is in uitvoering, waaronder de City Deal Openbare Ruimte, en een deel is inmiddels al afgerond, waaronder de City Deal Klimaatadaptatie. Daarnaast zijn er ook City Deals in voorbereiding, waar partijen zich nog bij kunnen aansluiten.