City Deal Dynamische Binnensteden: regie op transformatie

In de City Deal Dynamische Binnensteden werken de partners samen in projecten en experimenten met als doel om de binnensteden leefbaar en aantrekkelijk te houden voor bewoners, bezoekers en bedrijven. De City Deal is ondertekend door tien steden, drie departementen en drie organisaties. De deal loopt van 14 juni 2023 tot 14 juni 2027.

Hoe blijft dynamische stad leefbaar?

Binnensteden zijn dynamische plekken: ze veranderen voortdurend, onder meer door economische ontwikkeling en nieuwe technologieën. Dat maakt binnensteden voor veel mensen aantrekkelijk. Daarnaast is het nodig dat ze veranderen door grote opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit, de energietransitie en het verlies van biodiversiteit. Tegelijk is er één essentiële functie van de binnenstad die we zo willen houden: dat het ook een belangrijke plek blijft voor ontmoeting en verbinding. Deze functie wordt bedreigd door de druk op de ruimte. Hierdoor worden binnensteden duurder, waardoor belangrijke voorzieningen en ambachtelijke bedrijven het steeds moeilijker krijgen om een plek te vinden. Een robuuste toekomstvisie en een sterke regie zijn daarom heel belangrijk.

City Deal werkt aan handvatten voor gemeenten om regie te nemen

Voor een robuust toekomstperspectief voor de binnensteden is het belangrijk dat gemeenten en vastgoedpartijen samenwerken en dat gemeenten hierin het voortouw nemen. Deze City Deal werkt aan strategieën, instrumenten en middelen die gemeenten kunnen helpen om die regierol te vervullen.

Wie doen mee aan deze City Deal?

Deze City Deal is ondertekend door de steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Dordrecht, Roosendaal, Hilversum, en door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Justitie en Veiligheid (JenV). Verder hebben ook de volgende organisaties de deal ondertekend: Platform31, INretail en Retail Innovation Platform.

Wat zijn City Deals?

De City Deal Openbare Ruimte is onderdeel van Agenda Stad. Hierin werken steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samen aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. Dat doen ze in de vorm van City Deals. Een City Deal heeft als doel om innovatie te stimuleren bij grote stedelijke veranderopgaven en maatschappelijke vraagstukken. De City Deal koppelt enkele steden, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan elkaar en aan de ministeries die voor het beleid van die opgaven en vraagstukken verantwoordelijk zijn. Samen kunnen zij werken aan een nieuwe aanpak, onder andere door bestaande praktijken en vormen van financiering ter discussie te stellen.