Hulpmiddelen - Handelen bij calamiteiten

Een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting kan de schade en overlast door extreme weersituaties beperken, maar nooit helemaal voorkomen. Overheden willen zich beter voorbereiden op calamiteiten die veroorzaakt worden door wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Noodvoorzieningen en snel herstel van vitale en kwetsbare infrastructuur krijgen daarbij speciale aandacht. Verschillende partijen hebben hiervoor hulpmiddelen ontwikkeld. Met sommige hulpmiddelen kun je direct zelf aan de slag. Deze gratis hulpmiddelen staan bovenaan. Voor andere hulpmiddelen moet je betalen of een externe partij inschakelen. Daar staat een €-teken bij.