Wat is monitoring van klimaatadaptatie?

Monitoring van klimaatadaptatie is het systematisch volgen en bijhouden van adaptatieontwikkelingen over een langere periode. Overheden vinden monitoring vaak een complex onderwerp, omdat je veel verschillende ontwikkelingen kunt monitoren. Als je adaptatiebeleid wilt monitoren, dan kun je bijvoorbeeld bijhouden hoever je bent met het behalen van de doelen uit je adaptatiestrategie. Dan monitor je een deel van het proces. Maar je kunt ook bijhouden of de strategie daadwerkelijk leidt tot maatregelen in de praktijk. Dan monitor je een deel van de resultaten van je beleid. Naast beleid kun je ook de werking van maatregelen monitoren. Ten slotte kun je met monitoring inzicht krijgen of het beleid en de maatregelen ervoor zorgen dat het gebied klimaatbestendiger wordt. Dit is de meest uitdagende vorm van monitoring, maar ook de meest interessante.

Bovenstaande afbeelding (download hoge resolutie afbeelding (png, 346 kB)) geeft een overzicht van de verschillende typen van monitoring van klimaatadaptatie. De afbeelding is ontwikkeld binnen het project Monitor Ruimtelijke Klimaatadaptatie Zuid-Nederland (Stichting CAS, 2022).

Waarom is monitoring belangrijk?

Monitoring helpt je om te bepalen of je op de goede weg bent om ‘klimaatbestendig’ te worden. Door te monitoren kun je bovendien leren wat goed werkt en wat niet. Het biedt systematisch inzicht in het bereiken van de adaptatiedoelen. Je kunt monitoring voor verschillende doelen inzetten:

  • Om de voortgang van een proces te volgen en bij te sturen als dat nodig is.
  • Om te evalueren hoe effectief beleid is en eventueel nieuw beleid te maken of bestaand beleid te verbeteren.
  • Om ervoor te zorgen dat het onderwerp op de agenda blijft staan.
  • Om verantwoording te kunnen afleggen over beleid.
  • Om te kunnen laten zien wat je al hebt bereikt.
  • Om ontwikkelingen op verschillende plekken met elkaar te kunnen vergelijken.
  • Om te leren over de effectiviteit van maatregelen in jouw omgeving.