Wat is de invloed van klimaatverandering op de gebruikskwaliteit?

Als de kwaliteit van het stedelijk oppervlaktewater door klimaatverandering verandert, kan dat gevolgen hebben voor de verschillende gebruiksfuncties van het water. In de zomer kan het water bijvoorbeeld minder geschikt raken voor zwemmen, doordat er vaker blauwalg in voorkomt. Door klimaatverandering neemt ook verzilting toe, waardoor het water minder geschikt wordt voor industrieel gebruik en de irrigatie van bijvoorbeeld stedelijk groen.

Op de visualisatie hieronder zie je wat de gevolgen kunnen zijn voor tien verschillende gebruiksfuncties. Onder de visualisatie staat een plusje voor elke gebruiksfunctie. Als je daarop klikt, verschijnt de toelichting erbij.