Praktijkvoorbeelden bij stap B │ Impact bepalen

Er zijn verschillende praktijkvoorbeelden die laten zien hoe je de impact kunt bepalen van een uitgevallen vitale functie. Op deze pagina vind je drie praktijkvoorbeelden. Als je erop klikt, kom je bij de uitgebreide toelichting terecht.

1. Functioneren leidingnet na overstroming (KWR, 2018)

Een onderzoek naar het functioneren van het drinkwaterleidingnet na een overstroming. Het rapport presenteert de effecten van dijkdoorbraken en overstromingen op het drinkwaterleidingnet, van het transport- en distributienet tot en met de aansluitleiding. De onderzoekers berekenen de effecten voor vier overstromingsscenario’s en maken gebruik van een rekentool. Ze vertalen de uitkomsten naar aandachtspunten voor drinkwaterbedrijven.

2. Handreiking klimaatadaptatie ProRail (2019)

Deze handreiking laat zien hoe ProRail ambities op het gebied van klimaatadaptatie bepaalt voor projecten. Daarvoor bepaalt ze niet alleen de impact van klimaateffecten op objecten, zoals spoor en stations. Maar ook de impact op de bedrijfsvoering, zoals continuïteit, verblijfskwaliteit en veiligheid. De openbare data en de tool Scorebord helpen om te beoordelen hoeveel impact klimaateffecten hebben in een plangebied.

3. Overzicht van vitale en kwetsbare functies bij overstromingen. Inzichten voor uitvoering stresstesten (Twynstra Gudde, 2017)

Een overzicht voor alle dertien vitale en/of kwetsbare functies: waarom deze vitaal zijn, om welke infrastructuur en objecten het gaat, welke ambities er gedefinieerd zijn en of er ontwikkelingen zijn. Het overzicht schetst ook een beeld van de mogelijke impact als deze functies uitvallen, en benadrukt daarmee hoe belangrijk de functies zijn.