Overzicht van vitale en kwetsbare functies bij overstromingen (TwynstraGudde, 2019)

Ben je als gemeente bezig met een klimaatstresstest en bestaat er een kans op overstroming in jouw gemeente? Dan kan dit rapport van Twynstra Gudde uit 2019 (pdf, 3.4 MB) je inzicht bieden in de vitale functies die in jouw gemeente kwetsbaar zijn voor overstromingen. Het rapport geeft een overzicht van alle dertien functies die volgens het Rijk vitaal en/of kwetsbaar zijn. In het overzicht staat waarom deze functies vitaal en/of kwetsbaar zijn, om welke infrastructuur en objecten het gaat, welke ambities er gedefinieerd zijn en of er ontwikkelingen zijn.

Wat kun je met het rapport?

Het rapport geeft géén inhoudelijke analyse van de impact van functies die uitvallen door een overstroming. Het geeft wel aan wat het belang is van elke vitale functie, door te schetsen wat de mogelijke impact zou zijn als deze faalt. Dat biedt handvatten voor impactanalyses. Enkele voorbeelden van schetsen per uitvallende functie:

  • Functie ‘Gezondheid’: Uitval van spoedeisende/acute zorg
  • Functie ‘Afvalwater’: Ongezuiverd rioolwater dat terechtkomt bij innamepunten voor drinkwater
  • Functie ‘Hoofdinfrastructuur’: Belemmering van bereikbaarheid voor evacuatie en herstel
  • Functie ‘Aardgas’: Verwarming van huizen en functioneren van elektriciteitscentrales

Wil je een impactanalyse uitvoeren?

Wil je een impactanalyse uitvoeren? Dan kun je dat als veiligheidsregio op een gestructureerde manier doen met de ‘Handreiking Impactanalyse Ernstige Wateroverlast en Overstromingen voor Veiligheidsregio’s’ van het programma Water en Evacuatie. Dit programma ondersteunt de veiligheidsregio’s en is gericht op crisisbeheersing bij een overstroming.