DPRA-bestuurders in beeld

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staan alle projecten en maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk werken samen om dit proces te versnellen en intensiveren. De overheden werken met elkaar samen in 45 werkregio’s en worden aangestuurd door de Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Op deze pagina vind je de stuurgroepleden en de bestuursvoorzitters van de werkregio's.

Stuurgroep

De Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie geeft richting aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en is er ook verantwoordelijk voor. De stuurgroep komt regelmatig bij elkaar en vergadert vaak samen met het Bestuurlijk Platform Zoetwater. Daarnaast komt de stuurgroep periodiek bij elkaar met de bestuursvoorzitters van de werkregio’s. Hieronder vind je een overzicht van de leden van de stuurgroep.

Stefan Kuks

Voorzitter Stuurgroep
Watergraaf – Waterschap Vechtstromen
s.kuks@vechtstromen.nl

Marieke Moorman

Duovoorzitter Stuurgroep
Burgermeester Land van Cuijk
marieke.moorman@landvancuijk.nl

Cathelijne Bouwkamp

Namens de VNG
Wethouder – Gemeente Arnhem
cathelijne.bouwkamp@arnhem.nl

Klazien Hartog

Namens de UvW
Hoogheemraad – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
k.hartog@hhnk.nl

Hans Kuipers

Namens IPO
Gedeputeerde – Provincie Drenthe
j.n.kuipers@drenthe.nl

Gerdien Rots

Namens de VNG
Wethouder – Gemeente Zwolle
Gerdien.Rots@zwolle.nl

Dirk-Siert Schoonman

Namens de UvW
Dijkgraaf – Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dirk-siertschoonman@wdodelta.nl

Ani Zalinyan

Namens de VNG
Wethouder – Gemeente Heemskerk
a.zalinyan@heemskerk.nl

Lilian van den Aarsen

Directeur Staf Deltacommissaris
Lilian.van.den.aarsen@deltacommissaris.nl

Ruud Splitthoff

Directeur Wegen en Verkeer – Rijkswaterstaat
Ruud.splitthoff@rws.nl

Annemarie Küppers

Afdelingshoofd Energietransitie en Klimaatadaptatie – Ministerie van BZK
Annemarie.kuppers@minbzk.nl

Wieke Tas

Afdelingshoofd Klimaatadaptatie – Ministerie van IenW
Wieke.tas@minienw.nl

Pieter den Besten

Programmamanager DPRA
Pieter.den.besten@minienw.nl

Sjoerd Brouns

Programmasecretaris DPRA
Sjoerd.brouns@minienw.nl

Bestuursvoorzitters van de DPRA-werkregio's

Er zijn in Nederland 45 werkregio’s waarin gemeenten, waterschappen en andere partijen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie samenwerken aan klimaatadaptatie. Elke werkregio heeft één of meer bestuursvoorzitters. Hieronder vind je een overzicht van de bestuursvoorzitters van de werkregio's.

Fries Bestuursakkoord Waterketen

Luzette Kroon
Dijkgraaf Wetterskip Fryslân
lkroon@wetterskipfryslan.nl

Waterketensamenwerking Groningen en Noord-Drenthe

Melissa van Hoorn
Gedeputeerde – Provincie Groningen
M.K.van.Hoorn@provinciegroningen.nl

Waterketensamenwerking Groningen en Noord-Drenthe

Kirsten Ipema
Wethouder – Gemeente Noordenveld
k.ipema@noordenveld.nl

Samenwerkingsverband De Liemers

Gemma Tiedink
Wethouder – Gemeente Duiven
g.tiedink@duiven.nl

Samenwerkingsverband Regio Achterhoek+

Joost van Oostrum
Burgermeester – Gemeente Berkelland
j.vanoostrum@gemeenteberkelland.nl

Noord Veluwe

Beerd Flier
Wethouder – Gemeente Oldebroek
bflier@oldebroek.nl

Noord Veluwe

Bert van Vreeswijk
Heemraad – Waterschap Vallei en Veluwe
bvanvreeswijk@vallei-veluwe.nl

Twents Waternet

Hans van Agteren
Lid dagelijks bestuur – Waterschap Vechtstromen
h.van.agteren@vechtstromen.nl

RIVUS

Erik Faber
Wethouder – Gemeente Kampen
e.faber@kampen.nl

Fluvius

Marcel Scheringa
Wethouder – Gemeente Steenwijkerland
marcel.scheringa@steenwijkerland.nl

Platform Water Vallei en Eem

Aukje Treep- van Hoeckel
Wethouder – Gemeente Soest
a.treep@soest.nl

Platform Water Vallei en Eem

Erik den Hertog
Heemraad – Waterschap Vallei en Veluwe
edenhertog@vallei-veluwe.nl

Samenwerking Noordelijke Vechtstromen

Bart Jasper Faijer
Wethouder – Gemeente Ommen
bart.jaspersfaijer@ommen.nl

Samenwerking Noordelijke Vechtstromen

Hans van Agteren
Lid dagelijks bestuur – Waterschap Vechtstromen
h.van.agteren@vechtstromen.nl

Samenwerking Water Oost Veluwe

Pouwel Inberg
Wethouder – Gemeente Brummen
p.inberg@brummen.nl

Samenwerking Water Oost Veluwe

Carlo van Dijk
Heemraad – Waterschap Vallei en Veluwe
cvandijk@vallei-veluwe.nl

Samenwerkingsverband Veluwezoom

Cathelijne Bouwkamp
Wethouder – Gemeente Arnhem
cathelijne.bouwkamp@arnhem.nl

Gebiedsraad Alblasserwaard – Vijfheerenlanden

Kees Romijn
Heemraad – Waterschap Rivierenland
c.romijn@wsrl.nl

Samenwerkingsverband RAS Rijk van Maas en Waal

Bea Schouten
Wethouder- Gemeente Wijchen
b.schouten@wijchen.nl

Klimaatactief Rivierenland

Erika Spil
Wethouder – Gemeente Tiel
espil@tiel.nl

Waterkring West

Alwijn ten Cate
Lid dagelijks bestuur – Waterschap Brabantse Delta
a.ten.cate@brabantsedelta.nl

Waterkring West

Hans Peter Verroen
Wethouder – Gemeente Bergen op Zoom
h.p.verroen@bergenopzoom.nl

Waterkring De Baronie

Peter Bakker
Wethouder – Gemeente Breda
p.bakker@breda.nl

Waterkring De Baronie

Alwijn ten Cate 
Lid dagelijks bestuur – Waterschap Brabantse Delta
a.ten.cate@brabantsedelta.nl

We4Climate

Guus Beenhakker
Wethouder – Gemeente Oosterhout
g.beenhakker@oosterhout.nl

Hart van Brabant

Cecile Franssen
Lid dagelijks bestuur – Waterschap Brabantse Delta
c.franssen@brabantsedelta.nl

Werkeenheid De Meierij

Jan van Burgsteden             
Wethouder – Gemeente Meierijstad
ejanssen@meierijstad.nl

Waterportaal Zuidoost-Brabant

Rik Thijs
Wethouder – Gemeente Eindhoven
r.thijs@eindhoven.nl

Watersamenwerking As50+

Jan van Burgsteden
Wethouder – Gemeente Meierijstad
ejanssen@meierijstad.nl

Watersamenwerking As50+

Peter van Dijk
Lid dagelijks bestuur – Waterschap Aa en Maas
pvandijk@aaenmaas.nl

Land van Cuijk

Antoinette Maas
Wethouder – Gemeente Land van Cuijk
Bestuurssecretariaat@landvancuijk.nl

Brabantse Peel

Willem van Doorn
Wethouder – Gemeente Someren
bs@someren.nl

Waterpanel Noord

Eric Beurskens
Wethouder – Gemeente Horst aan de Maas
e.beurskens@horstaandemaas.nl

Westelijke Mijnstreek

Leon Geilen
Wethouder – Gemeente Sittard-Geleen
Wethouder.leongeilen@sittard-geleen.nl

Waterketen regio Parkstad

Pierre Verbraak
Wethouder – Gemeente Voerendaal
pierre.verbraak@voerendaal.nl

Waterketen regio Parkstad

Bart Smeets
Wethouder – Gemeente Landgraaf
bart.smeets@landgraaf.nl

Maas en Mergelland

Hubert Mackus
Wethouder – Gemeente Maastricht
hubert.mackus@maastricht.nl

Regionaal Samenwerkingsverband Zeeland

Anita Pijpelink
Gedeputeerde – Provincie Zeeland
secgs1@zeeland.nl

Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen Economie – Goeree-Overflakkee

Jaap Willem Eijkenduijn
Wethouder – Gemeente Goeree-Overflakkee
j.eijkenduijn@goeree-overflakkee.nl

Aanpak Klimaatadaptatie Amsterdam

Melanie van der Horst
Wethouder – Gemeente Amsterdam
m.vanderhorst@amsterdam.nl

Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen Economie – Regio Drechtsteden

Rik van der Linden
Wethouder – Gemeente Dordrecht
r.vander.linden@dordrecht.nl

Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen Economie – Regio Drechtsteden

Jacqueline van Dongen
Wethouder – Gemeente Zwijndrecht
jetm.van.dongen@zwijndrecht.nl

Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen Economie – Regio Drechtsteden

Ralph Lafleur
Wethouder – Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
rj.lafleur@h-i-ambacht.nl

Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen Economie – Regio Drechtsteden

Dorenda Gerts
Heemraad – Waterschap Hollandse Delta
d.gerts@wshd.nl

Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen Economie – Regio Drechtsteden

Meindert Stolk
Gedeputeerde – Provincie Zuid-Holland
secrstolk@pzh.nl

Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen Economie – Regio Hoeksche Waard

Harry van Waveren
Wethouder – Gemeente Hoeksche Waard
harry.vanwaveren@gemeentehw.nl

Werkregio Rotterdam

Vincent Karremans
Wethouder – Gemeente Rotterdam
vpg.karremans@rotterdam.nl

Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen Economie - Regio Midden-Holland

Ria Boere
Wethouder – Gemeente Krimpenerwaard
r.boere@krimpenerwaard.nl

Samenwerkingsverband Amstel, Gooi en Vechtgebied

Matthijs Sikkes-Van den Berg
Wethouder – Gemeente Diemen
matthijs.sikkes@diemen.nl

Bestuurlijke Tafel Ruimte Wonen Economie – Regio Holland Rijnland

Yvonne van Delft
Wethouder – Gemeente Leiden
Y.van.Delft@leiden.nl

Netwerk Water & Klimaat – Regio Utrecht Zuid-West

Peter Bekker
Wethouder – Gemeente IJsselstein
pj.bekker@ijsselstein.nl

Klimaatadaptatie Flevoland

Sjaak Kruis
Wethouder – Gemeente Lelystad
s.kruis@lelystad.nl

Klimaatadaptatie Flevoland

Andries Poppe
Heemraad – Waterschap Zuiderzeeland
secretariaatheemraden@zuiderzeeland.nl

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier

Klazien Hartog
Hoogheemraad – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
k.hartog@hhnk.nl

Zuid Kennemerland Zuid

Robbert Berkhout
Wethouder – Gemeente Haarlem
secretariaat.berkhout@haarlem.nl

Klimaatbestendig Haarlemmermeer

Charlotte van der Meij
Wethouder – Gemeente Haarlemmermeer
secretariaat.charlottevandermeij@haarlemmermeer.nl

Werkregio BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)

Richard Polder
Wethouder – Gemeente Albrandswaard
r.polder@albrandswaard.nl

Werkregio BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)

Dorenda Gerts
Heemraad – Waterschap Hollandse Delta
d.gerts@wshd.nl

Werkregio Delfland

Frank van Vliet
Wethouder – Gemeente Delft
fvvliet@delft.nl

Werkregio Delfland

Mark Wit
Wethouder – Gemeente Rijswijk
mwit@rijswijk.nl

Werkregio Voorne-Putten

Chris Hottentot
Wethouder – Gemeente Nissewaard
ca.hottentot@nissewaard.nl

Meer informatie