Update van de NAS-adaptatietool

Gepubliceerd 13 maart 2021

Met de NAS-adaptatietool kun je een bollenschema op maat maken. Zo’n bollenschema toont de gevolgen van klimaatverandering voor je eigen werkveld. Op 5 maart is er een nieuwe versie van de NAS-adaptatietool beschikbaar gekomen. Wat is er allemaal veranderd en vernieuwd in deze nieuwe versie?

Nieuwe sector: gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening

Om te beginnen is er een tiende sector toegevoegd aan de tool: de sector gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening. Deze sector heeft sinds begin februari een eigen pagina op het kennisportaal. De sector heeft nu een eigen sectorschema, waarvan ook een interactieve versie beschikbaar is. Dat betekent dat je kunt inzoomen en uitzoomen op verschillende gevolgbollen, en dat je erop kunt klikken voor toelichting. Een deel van de gevolgen was altijd al te vinden in het sectorschema ‘Water en ruimte’. Dat oude sectorschema vind je nu nog onder de sector waterhuishouding, en zal in 2021 worden omgezet in een sectorschema waterhuishouding.

Sectoren natuur en infrastructuur zijn vernieuwd

De effecten en gevolgen in de sectorschema’s natuur en infrastructuur zijn geactualiseerd. Deze actualisaties zijn ook verwerkt in de tool. Zo zijn er namen veranderd en nieuwe gevolgen toegevoegd. Ook voor deze sectoren is nu een interactief sectorschema beschikbaar, net zoals voor het bollenschema van de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening.

Vragen of suggesties?

De NAS-adaptatietool wordt eens in de zoveel tijd geactualiseerd op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, en kennis en ervaring uit de praktijk. Heb je vragen over de update van de NAS-adaptatietool? Dan kun je ze stellen via het contactformulier. Heb je suggesties voor een omschrijving, impact of aard van een klimaatgevolg? Of zie je in jouw sector dat er nog andere klimaatgevolgen zijn? Help ons dan om de tool te verbeteren via het ideeënformulier. Tot slot kun je  alle versies van de bollenschema’s, ook de oudere, vinden in het archief.