Intentieverklaring en Ruimtelijke Adaptatiedeals

Van 9 oktober 2014 tot en met 31 december 2020 konden organisaties de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie tekenen. Meer dan honderd partijen hebben dat gedaan. Daarnaast hebben verschillende organisaties Ruimtelijke Adaptatiedeals met elkaar gesloten. Daarin verklaarden ze om samen met anderen te werken aan een klimaatbestendig stedelijk gebied in hun eigen omgeving. Op deze pagina lees je meer over de getekende intentieverklaring en de gesloten adaptatiedeals.

Ruim honderd partijen tekenden de intentieverklaring

Tussen oktober 2014 en december 2020 hebben ruim honderd partijen de algemene Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie (pdf, 3.2 MB) getekend. Deze marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en individuele overheden vertegenwoordigen met elkaar ongeveer 10.000 organisaties. Met de intentieverklaring vormen de partijen samen een ‘coalition of the willing’ en spreken zij samengevat de volgende intenties uit:

  • Partijen hebben de ambitie om schades door klimaatverandering in 2050 in stedelijke gebieden zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Partijen willen dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten uiterlijk in 2020 integraal onderdeel is van beleid, en ontwikkelen kennis en werkwijzen die hiervoor nodig zijn.
  • Partijen bevorderen het draagvlak rondom klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van het stedelijk gebied.
  • Partijen willen samen met anderen bouwen aan een klimaatbestendige stad, en willen samen tot uitvoeringsafspraken komen.
Overzicht van partijen die op 9 oktober 2014 de intentieverklaring hebben getekend. Het volledige overzicht met partijen die de intentieverklaring heeft getekend vind je in dit document (xlsx, 19 kB).

Er zijn elf Ruimtelijke Adaptatiedeals gesloten

Eén van de intenties van de intentieverklaring was om met anderen samen te werken en tot uitvoeringsafspraken te komen. Meerdere partijen hebben die intentie waargemaakt door een samenwerkingsdeal te sluiten: de Ruimtelijke Adaptatiedeal. In totaal zijn er elf van deze regionale of lokale deals gesloten. Met deze deals verklaren partijen dat ze samen concrete afspraken maken over een specifiek project of programma, om het stedelijk gebied in hun eigen omgeving klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Hieronder zie je welke deals er gesloten zijn. Van de eerste vijf deals zijn de ondertekende verklaringen beschikbaar: