2. Event Tree Analyse (ETA)

Samenvatting van de Event Tree Analyse
Wat is het? Wie is de gebruiker? Voorwaarden voor gebruik
Techniek waarmee je op een logische manier visuele modellen ontwikkelt van de mogelijke uitkomsten van een specifieke gebeurtenis, zoals de uitval van een vitale functie. Geschikt voor individuen en teams. Er zijn weinig voorwaarden voor gebruikers. Je moet bekend zijn met probabilistische risicobeoordeling.

Een Event-Tree-Analyse doe je met behulp van gebeurtenissenbomen. Hiermee analyseer je per gebeurtenis welke impact het falen van een bepaald onderdeel of item in een systeem heeft. Daarna leid je af welk effect de gebeurtenis zal hebben op het algehele risico of de betrouwbaarheid van het hele systeem. Veiligheidsmechanismen (barrières) in het systeem die proberen de impact van falen te minimaliseren spelen hierbij een belangrijke rol. Met deze analyse bekijk je alle mogelijke omstandigheden: werken de bestaande veiligheidsmechanismen wel of niet? Spelen aanvullende factoren of gebeurtenissen een rol? Door alle relevante gebeurtenissen te bestuderen kun je alle mogelijke scenario's en reeksen in een complex systeem duidelijk in beeld krijgen. Deze methode brengt ook zwakheden in het ontwerp en het proces aan het licht. Daarnaast kun je bepalen hoe waarschijnlijk de verschillende gevolgen van falen zijn.

Hoe gebruik je de methode?

Met de Event Tree Analyse volg je deze stappen:

1. Omschrijf de gebeurtenis
Omschrijf eerst de gebeurtenis die ongewenste gevolgen kan hebben. Beantwoord daarbij de volgende vragen: Wat voor soort gebeurtenis is het? Waar vindt deze plaats? En wanneer?

2. Omschrijf de veiligheidsmechanismen
Omschrijf de veiligheidsmechanismen, zoals een alarmsysteem of sprinklerinstallatie, die zijn ontworpen om met de situatie om te gaan. Neem ook eventuele extra gebeurtenissen en/of factoren mee die het verloop van de eerste gebeurtenis beïnvloeden.

3. Zet de gebeurtenissenboom op
Gebruik de eerste gebeurtenis en veiligheidsmechanismen om het raamwerk voor de gebeurtenissenboom op te stellen.

4. Beschrijf het verloop van de gebeurtenis
Beschrijf de tussenstappen (vertakkingen) van de eerste gebeurtenis tot een gevolg aan de hand van de veiligheidsmechanismen en extra gebeurtenissen/factoren.

5. Bepaal frequentie gebeurtenis en kansen vertakkingen
Bepaal hoe vaak de eerste gebeurtenis voorkomt (frequentie) en de (voorwaardelijke) kansen van de vertakkingen in de gebeurtenissenboom.

6. Bepaal frequentie of kansen van de gevolgen
Bereken de kansen of frequenties voor de gevolgen (uitkomsten) die je beschreven hebt.

7. Vat samen en rapporteer
Vat de resultaten van de analyse samen en presenteer ze.

Voorbeeld toepassing